Foto: Plastmo, Rias m.fl.

Sådan bliver du klar til den store skylle

Dine tagrender skal være rene, så de kan tage imod vandmængderne fra oven - men det gør ikke noget, at de løber over med skybrud.

Af: Lise Mortensen Høy, 30. marts 2015

Rens tagrender mindst én gang om året

Du ved nok godt, at tagrender skal renses mindst én gang om året. Hvis det forsømmes, så de er fyldt med snask og blade, kan vandet ikke løbe væk den "rigtige" vej. I stedet løber det ned langs muren og siver ned omkring soklen, og det kan resultere i alvorlige skader på dit hus.

Hvis muren konstant er våd, risikerer du udvikling af svamp, frostsprængninger om vinteren og generelt dårlig levetid for puds og maling.

Overløb i monsterregn

Til gengæld gør det ikke noget, at tagrenderne løber over, når der er skybrud. Nærmest tværtimod, er budskabet fra Niels Ambæk, der er produktingeniør hos Plastmo: – Ved skybrud har hele kloaksystemet problemer med at følge med, så jo mindre vand, der kommer i kloakken, jo bedre. Hvis tagrenderne løber over, bliver vandet fordelt ligeligt hen langs huset, og kan sive ned i haven.

Niels Ambæk tilføjer, at tagrenderne naturligvis skal kunne bortlede den almindelige regn: – Løber vandet ud over kanten på tagrenden ved almindelige regn, så vær opmærksom på, hvor på tagrenden, vandet løber ud.

Hvis det er over hele tagrenden, er det typisk, fordi den er for lille. Hvis vandet kun løber over i den ende af tagrenden, hvor nedløbsrøret er, kan det være fordi nedløbsrøret er tilstoppet - eller er for lille.

Mange steder kan problemet med tagrender, der løber over, løses ved, at nedløbsrørene udskiftes med en større dimension, siger Niels Ambæk, der tilføjer, at det under alle omstændigheder er en god idé at nedsive regnvandet fra taget i faskiner efter princippet, at man nedsiver vandet på egen grund.

Vandet skal løbe væk

De store regnskyl, som efterhånden er almindelige herhjemme, gør det ekstra vigtigt, at vandet føres væk fra huset. Faste belægninger skal hælde væk fra huset for at undgå, at vandet samler sig ved soklen og evt. løber ned i kælderen. En god tommelfingerregel er, at hældningen skal være mindst 10 mm pr. meter på terrasser.

Du kan tjekke hældningen ved at bruge en lille bold, der gerne af sig selv skal trille væk fra huset – og gerne ned mod risten. Har du meget flisebelægning, er linjedræn en stor fordel, fordi de leder store vandmængder væk hurtigt og effektivt.

Har du bede eller græs ind imod huset, er det også vigtigt, at der ikke dannes pytter ind imod soklen.

Sådan renser du dine tagrender

Der er ingen vej uden om stigen, handskerne, spanden og en lille skovl. Rens, hvad du kan. Skyl både tagrender og nedløbsrør godt med vand – så kan du se, om der er noget, der er tilstoppet, eller om der er utætheder.

Når du spuler, kan du samtidig se, om tagrendens fald er korrekt, og at vandet faktisk løber ned imod afløbet. Ofte kan du rette op på det ved at justere på et rendejern eller to. For at opsamle mest muligt vand, skal dine tagrender være placeret cirka 1/3 under tagpladen og 2/3 i det fri.

Spul også på taget, og hold øje med, om tagrenden sidder korrekt, så den faktisk opfanger alt vandet. Hvis ikke den gør det, bør du justere den ved at bøje nogle af rendejernene en lille smule.

Endelig kan du se, om der er fri passage i nedløbsrør og brønde. Løft afløbsrøret op af brønden, og se, om der har samlet sig skidt i brønden. Er det tilfældet, skal brønden renses for slam – til du kan se fri væskeoverflade i bunden af brønden.

30. marts 2015 Lise Mortensen Høy
Mere om Tagrender og nedløbsrør

7 uundværlige redskaber til dit tagrendeapotek

Man skal ikke gå ned på udstyret, og slet ikke når det gælder tagrender. Her er 7 enkle og billige redskaber til dit hjemmeapotek til tagrenden.

12 nedløbsrør der ikke gider være statister

Nedløbsrør er et vandrør, der desværre ikke kan graves ned, som det hænger der udspændt mellem taget og jorden. Det er der nogle husejere,...

Rensning af tagrender - guide til metoder, udstyr og værktøj

Det er en god idé at rense og efterse tagrender og nedløb to gange om året – forår og efterår. Vigtigst er det når bladene er faldet af...

Tagrenden skal klæde huset – sådan vælger du rigtigt

Tagrenden er en synlig bygningsdel, som du kan vælge at gøre meget diskret eller gøre en dyd ud af. Tænk på gennemgående farver og overvej også, hvilken facon tagrenden skal have – halvrund eller firkantet. Og hvilket materiale den skal være lavet af.

Valg af tagrende: Find den bedste type til dit hjem

Nye, tætte tagrender er sundt for dit hus. Flere af de nyeste typer kan du selv sætte op. Her gennemgår vi fordele og ulemper ved tagrender...

Find den perfekte tagrende til at indramme dit hus

Plast, zink, kobber, stål... Tagrender findes i mange materialer, udtryk og farver - vi giver dig et overblik over mulighederne.

Video: Tjek tagrenden og undgå vandskade

Undgå vandskader ved at fjerne blade og andet skidt fra tagrenden. Sørg også for, at hældning går ned mod afløbet.

Tjek tagrender, nedløbsrør og afløb, når det regner

Dine tagrender, nedløbsrør og afløb kræver en grundig gennemgang og rensning efter løvfald og før vinterens nedbør sætter ind. Se, hvordan...

Sådan udskifter du det ødelagte nedløbsrør

Et gammelt nedløbsrør af plastik kan blive ødelagt ved nærkontakt med en tungt lastet trillebør o.lign. Mindre skader i tagrende eller...

Varmekabler i tagrenden får istapperne til at forsvinde

Undgå faren for istapper ved at efterisolere taget eller lægge varmekabler i tagrenden. Varmekablerne skal monteres af en installatør, men når de først er lagt på plads kan de blive liggende året rundt. Vælg varmekabler med termostat, så de automatisk tænder og slukker, når der er brug for det.

Sådan kan du forlænge tagrendernes holdbarhed

Hvis tagrenderne bliver tilstoppede, kan det vand, der sjasker ud over kanterne, i værste fald medføre fugtskader på husets træværk og...

Sådan udskifter eller reparerer du dine tagrender

Udskiftning eller reparation af defekte tagrender er ofte noget, du selv kan lave. Se her, hvordan du gør og hvilke typer af tagrender, der...