Husets tag skal modstå meget i det danske klima, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dets tilstand.
Husets tag skal modstå meget i det danske klima, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dets tilstand. Foto: Colourbox, istockphoto, Kristian Septimius Krogh m.fl.

Tjek tagets svage punkter

Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problemer. Og forebyg større skader med midlertidige reparationer. Se her en række genveje til et sundere tag.

Af: Per Handberg, 12. juni 2017

Derfor skal du tjekke taget jævnligt

Det særlige danske klima med store temperaturudsving, masser af blæst, nedbør og stadig flere ekstreme vejrsituationer som storme og skybrud stiller store krav til husets klimaskærm og ikke mindst taget. Derfor bør du med jævne mellemrum tjekke taget ordentligt igennem for at sikre, at det holder tæt, og at det er i så god stand, at det kan modstå en storm.

Et grundigt tjek af taget kræver god tid og tålmodighed, men du kan også komme langt, hvis den gang i mellem foretager et hurtigere og mere målrettet eftersyn, hvor du koncentrerer dig om de svage punkter, hvor der oftest viser sig problemer.

Vandet skal ledes væk - vær opmærksom på tagrender, nedløb og brønd

Tagrender, nedløb og brønd er centrale i forhold til at lede vand væk fra huset.

Her skal du selvfølgelig løbende tjekke, at der ikke ligger blade og snavs, der blokerer for, at vandet kan løbe væk. Men en gang i mellem skal du også tjekke, om brønden er stoppet og om tagrenderne er tætte. Det er nemt at tjekke under et regnvejr, men ellers kan du bruge haveslangen og fylde vand i tagrenden.

Er der utætheder eller andre problemer med tagrenden, skal de repareres hurtigst. Ved mindre utætheder kan du bruge et produkt, der hedder "Vandfast", som du simpelthen smører på med en pensel.

Inddækninger skal tjekkes hyppigt, da de er et af de svageste punkter

Der er inddækninger omkring de ting, der bryder med tagbelægningen. Det er:

  • kvist,
  • ovenlysvinduer,
  • ventilationskanaler og
  • skorsten.

 

Inddækninger er oftest lavet af et andet materiale end selve tagbelægningen, og derfor kan bl.a. vejrets påvirkning betyde, at de bevæger sig fra hinanden, så der opstår små sprækker.

Er der adgang, så er det nemmest at tjekke utætheder ved inddækninger indefra, da du her kan se, om der er trængt fugt ind. Udefra kan du tjekke, om der er tydelige sprækker mellem inddækning og tagmateriale eller evt. revner i metallet.

Er der utætheder i en inddækning bør du få en fagmand til at reparere den hurtigst muligt. Du kan evt. forsøge at lappe midlertidigt med produktet "Tagtæt", som bl.a. fås i fugepatron.

Tjek under skotrender

Mellem to tagflader, der støder op mod hinanden er skotrenden væsentlig for at lede vandet væk. Ligesom tagrenderne skal skotrenden holdes fri for blade og snavs. Du skal selvfølgelig også tjekke om der er sprækker i skotrenden, for den bliver slidt med tiden.

Finder du utætheder i selve skotrenden kan du selv lave en midleridig lapning med fx asfalttape eller "Vandfast" alt efter hvilket materiale skotrenden er lavet af. Spørg i byggemarkedet efter et egnet produkt.

Har du undertag, så er det vigtigt med jævne mellemrum at tjekke undertagets forfatning omkring skotrenden. Løse undertag er som regel hæftet ved vinklen under skotrenden, og det kan være et af de kritiske steder. Tjek at træværket ikke er fugtigt og/eller misfarvet. Er undertaget skadet under skotrenden, bør du tilkalde en fagmand.

Vindskeder skal tjekkes for revner og råd

Vindskederne er udsatte, og da de skal forhindre, at regn og sne bliver blæst ind under taget, så skal de holdes i topform. Klassiske vindskeder af træ skal du tjekke for
revner og råd, og selvfølgelig for om de trænger til træbeskyttelse. 

Opdager du problemer med vindskederne kan det bedst betale sig at skifte dem ud. Det er en forholdsvis billig reparation, og du kan ofte selv gøre det.

Beskyt remenden

Mange parcelhuse fra især 60'erne og 70'erne er udstyret med remme, der stikker ud fra huset. 

Remmen er den bjælke, som tagkonstruktionen hviler på, og grunden til, at de stikker ud fra galvmuren, er alene æstetisk. Er enderne på remmen ubeskyttede er der stor risiko for, at der kan opstå råd i bjælken.

Den bedste måde at sikre sig mod råd er at beskytte enden med en kappe af fx zink.

Tagets belægning er normalt ikke et af de svageste punkter, men...

Normalt er selve tagbelægningen ikke et af de svage punkter på taget, men er dit tag af ældre dato, og har belægningen modstået årtiers vejr og vind, så bør du nok tage belægningen med på listen over det hurtige tjek.

Du skal først og fremmest kigge efter løse sten eller plader og efter revner i selve belægningen. Kig især i samlingerne, hvor der som regel først opstår slidskader. Opdager du skader på selve belægningen, bør du få en fagmand til at vurdere, om det er tilstrækkeligt at skifte de skadede sten eller plader, eller om det er tid til at få et helt nyt tag.

Er rygningen muret, så kig godt efter og se, om der er revner i mørtlen. Er der det, bør du få en murer til at mure den op.

12. juni 2017 Per Handberg
Mere om Tag

Højesteret: Sortglaseret tegl må ikke genere naboen

For nylig faldt der dom i en nabostrid, der har stået på i 13 år. Et husejer-par skal mindske genskinnet fra deres tag, så det ikke længere generer naboen. Og dommen kan have konsekvenser for andre husejere.

Blæser på historier om brandfare: Stråtag vinder frem i nybyggeri

Historierne om brandfare bliver sparket til side. Nu får flere og flere nybyggerier også stråtag.

Sådan kan du fjerne mos på taget

Mos på taget er som regel kun et problem af æstetisk karakter. Ofte tager taget ikke skade af mosbegroning, men det fylder i tagrenden, og...

Få lys gennem taget

I dag isolerer vinduer lige så godt som andre bygningselementer – de kan ligefrem tilføre huset varme. Så er der plads på taget, er det altid en god idé med flere vinduer ved siden af hinanden.

Pas godt på dit tag

Uanset dit valg af tagbelægning, så holder dit tag længere, hvis du tjekker det regelmæssigt.

Vejret kan skade dit hus - sådan forebygger du

Kraftige storme, skybrud, metervis af sne i mange uger og derefter vand, når det begynder at tø. Alt sammen faktorer, der sætter vores...

Sørg for at pleje tegltaget

Et tegltag er langtidsholdbart, og med den rigtige vedligeholdelse holder det endnu længere. Få et par gode råd til, hvordan du giver dit tegltag optimale vilkår. 

Skal du have nyt tag, så slå til nu, mens prisen er i bund

Lav rente, ledige håndværkere, billige byggematerialer og håndværkerfradrag er en cocktail, der gør det attraktivt at lægge nyt tag lige...

Læg et grønt tag, som mindsker risikoen for oversvømmelse

Et grønt tag mindsker risikoen for oversvømmelse. Her er plads til planter og insekter til gavn for miljøet, og det aflaster presset på...

Tegl er holdbart og har økonomiske fordele

Tegl har været brugt i Danmark siden 1100-tallet. Tegl er stadig en rigtig god idé, og tegltag og murstenshuse er meget populære. Det er et naturligt produkt, og du skal stort set ikke vedligeholde det. Faktisk bliver det tit flottere med årene. Det giver også et godt indeklima og har økonomiske fordele. Du kan også bruge det til gulv og terrasse.

En kvist på taget giver lys i stuen

En kvist kan forvandle en halvmørk tagetage til et lyst rum. Kviste fås i alle design – også en kvist, der er færdig og blot skal hejses på...

Zinktaget kræver ikke vedligeholdelse

Skal toppen af huset fornys, og er du i øjeblikket i gang med at indhente tilbud og kigge på priser, er det en god idé at overveje et altern...

Tjek på kvisten

Kviste på taget ser vi som regel kun fra jorden af, men sjældent på tæt hold. Kontroller, at zinkinddækningerne er hele – uden tæringer, huller og revner, og om træværket trænger til vedligeholdelse eller reparation.

Tagmaterialer i mange forskellige udformninger

Udgangspunktet for tidens tag-trends er mange. Kvalitet er i højsædet, og den globale opvarmning medfører krav om øget isolering. Men taget...

Udskiftning af taget tager tid – sådan deler du projektet op

Beslutningen om, at taget skal udskiftes, er kun den første i en hel række. Ud over valg af ny tagbelægning skal du også tage stilling til,...