Højesteret: Sortglaseret tegl må ikke genere naboen

Tag

For nylig faldt der dom i en nabostrid, der har stået på i 13 år. Et husejer-par skal mindske genskinnet fra deres tag, så det ikke længere generer naboen. Og dommen kan have konsekvenser for andre husejere.

I 13 år har naboskabet mellem to villaejere i Lystrup ved Aarhus været præget af en kedelig sag.

I 2005 skiftede den ene part sit brune hustag ud med et af sortglaseret tegl og det skar naboen Bente Brusgaard i øjnene.

Efter tagrenovationen kunne hun nemlig ikke længere holde ud at være i sin egen have på bestemte tidspunkter af døgnet, på grund af det kraftige genskær fra den sortglaserede tegl.

Nu har hun fået højesterets ord for, at genskinnet fra den sortglaserede tegl er kraftigere end hvad hun med rimelig kan forventes at tåle. 

Tag-ejer tabte i alle instanser

I 2012 henvendte naboen sig til Aarhus kommune for at klage over det genskinnet, der havde generet hende de foregående 7 år, men kommunen kunne ikke hjælpe, da der ikke er noget forbud mod blanke eller reflekterende tage i området.

Til gengæld fik de medhold, da de efterfølgende tog sagen for retten, hvor både byretten og landsretten gav dem ret i, at genskæret fra taget var kraftigere end hvad der er rimeligt.

Og tirsdag den 16. januar 2018 dømte højesteret så også til fordel for naboen, der blandt andet har fremført, at hendes hus har tabt 150.000 kroner i værdi på grund af genskinnet fra det sortglaserede tegl. 

Så dyrt bliver det at mindske genskæret

Efter byrettens dom har naboen nu tre måneder til at rette op genskinnet ved enten at få taget malet med matterende maling eller udskifte taget med et nyt uden glaserede tegl.

Sidstnævnte vil formentlig koste mellem 200.000 og 300.000 kroner.

Kan have konsekvenser for andre

Tagets ejere, Michael og Alice Serup, fremførte i retten, at Bente Brusgaards passivitet de første syv år efter taget var blevet lagt, og at sagen kunne have konsekvenser for andre husejere, og i dommen skriver højesteret:

“Efter almindelige naboretlige regler kan en ejer af en fast ejendom tilpligtes at fjerne varige naboulemper, i det omfang ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling på det ulempeforvoldende område. Hvad en nabo må tåle, beror på en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter”

 

Kilde: Højesteret, Fyens.dk og Bolius.dk

23. januar 2018
Mere om Tag

Derfor får varmen dit tag til at larme

Tag 2018 har foreløbig budt på rekordmange solskinstimer og høje temperaturer, og det får nogle hustage til at larme i form af knagen og deciderede smæld. Det skyldes, at tagpladerne udvider sig i varmen for efterfølgende at trække sig sammen, når temperaturen falder. Fænomenet er særligt udpræget ved sorte tage. Læs hvordan du som husejer skal forholde dig til fænomenet.

Rens taget miljørigtigt

Tag Algemidler skal altid være godkendte, både når du selv renser tag, og når du får et firma til det.

Tjek tagets svage punkter

Tag Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problem...

Sådan kan du fjerne mos på taget

Tag Mos på taget er som regel kun et problem af æstetisk karakter. Ofte tager taget ikke skade af mosbegroning, men det fylder i tagrenden, og de færreste synes, det er kønt at se på. Du kan fjerne mosset, så det ikke holder på vandet, og herefter give det en omgang algerens.

Få lys gennem taget

Tag I dag isolerer vinduer lige så godt som andre bygningselementer – de kan ligefrem tilføre huset varme. Så er der plads på taget, er det...

Hvilket tag lever længst?

Tag Et nyt tag løfter boligen op i en særlig klasse - og så har du glæden i mange år.

Pas godt på dit tag

Tag Uanset dit valg af tagbelægning, så holder dit tag længere, hvis du tjekker det regelmæssigt.

Vejret kan skade dit hus - sådan forebygger du

Tag Kraftige storme, skybrud, metervis af sne i mange uger og derefter vand, når det begynder at tø. Alt sammen faktorer, der sætter vores...

Sørg for at pleje tegltaget

Tag Et tegltag er langtidsholdbart, og med den rigtige vedligeholdelse holder det endnu længere. Få et par gode råd til, hvordan du giver dit...

Skal du have nyt tag, så slå til nu, mens prisen er i bund

Tag Lav rente, ledige håndværkere, billige byggematerialer og håndværkerfradrag er en cocktail, der gør det attraktivt at lægge nyt tag lige nu. Et økonomisk opsving vil kun gøre det dyrere.

Læg et grønt tag, som mindsker risikoen for oversvømmelse

Tag Et grønt tag mindsker risikoen for oversvømmelse. Her er plads til planter og insekter til gavn for miljøet, og det aflaster presset på...

Tegl er holdbart og har økonomiske fordele

Tag Tegl har været brugt i Danmark siden 1100-tallet. Tegl er stadig en rigtig god idé, og tegltag og murstenshuse er meget populære. Det er et...

En kvist på taget giver lys i stuen

Tag En kvist kan forvandle en halvmørk tagetage til et lyst rum. Kviste fås i alle design – også en kvist, der er færdig og blot skal hejses på plads på dit tag. En kvist kan bestilles efter mål og leveres færdig til at sætte på huset.

Zinktaget kræver ikke vedligeholdelse

Tag Skal toppen af huset fornys, og er du i øjeblikket i gang med at indhente tilbud og kigge på priser, er det en god idé at overveje et altern...

Tjek på kvisten

Tag Kviste på taget ser vi som regel kun fra jorden af, men sjældent på tæt hold. Kontroller, at zinkinddækningerne er hele – uden tæringer,...