Højesteret: Sortglaseret tegl må ikke genere naboen

For nylig faldt der dom i en nabostrid, der har stået på i 13 år. Et husejer-par skal mindske genskinnet fra deres tag, så det ikke længere generer naboen. Og dommen kan have konsekvenser for andre husejere.

Af: Emil Jensen, 23. januar 2018

I 13 år har naboskabet mellem to villaejere i Lystrup ved Aarhus været præget af en kedelig sag.

I 2005 skiftede den ene part sit brune hustag ud med et af sortglaseret tegl og det skar naboen Bente Brusgaard i øjnene.

Efter tagrenovationen kunne hun nemlig ikke længere holde ud at være i sin egen have på bestemte tidspunkter af døgnet, på grund af det kraftige genskær fra den sortglaserede tegl.

Nu har hun fået højesterets ord for, at genskinnet fra den sortglaserede tegl er kraftigere end hvad hun med rimelig kan forventes at tåle. 

Tag-ejer tabte i alle instanser

I 2012 henvendte naboen sig til Aarhus kommune for at klage over det genskinnet, der havde generet hende de foregående 7 år, men kommunen kunne ikke hjælpe, da der ikke er noget forbud mod blanke eller reflekterende tage i området.

Til gengæld fik de medhold, da de efterfølgende tog sagen for retten, hvor både byretten og landsretten gav dem ret i, at genskæret fra taget var kraftigere end hvad der er rimeligt.

Og tirsdag den 16. januar 2018 dømte højesteret så også til fordel for naboen, der blandt andet har fremført, at hendes hus har tabt 150.000 kroner i værdi på grund af genskinnet fra det sortglaserede tegl. 

Så dyrt bliver det at mindske genskæret

Efter byrettens dom har naboen nu tre måneder til at rette op genskinnet ved enten at få taget malet med matterende maling eller udskifte taget med et nyt uden glaserede tegl.

Sidstnævnte vil formentlig koste mellem 200.000 og 300.000 kroner.

Kan have konsekvenser for andre

Tagets ejere, Michael og Alice Serup, fremførte i retten, at Bente Brusgaards passivitet de første syv år efter taget var blevet lagt, og at sagen kunne have konsekvenser for andre husejere, og i dommen skriver højesteret:

“Efter almindelige naboretlige regler kan en ejer af en fast ejendom tilpligtes at fjerne varige naboulemper, i det omfang ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling på det ulempeforvoldende område. Hvad en nabo må tåle, beror på en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter”

 

Kilde: Højesteret, Fyens.dk og Bolius.dk

23. januar 2018 Emil Jensen
Mere om Tag

Efterisolering af loft og tag - sådan får du tilskud

Hvis du planlægger at efterisolere dit loft eller tag, behøver du i fremtiden ikke at stå med hele regningen selv. Du kan nemlig få et tilskud.

Blæser på historier om brandfare: Stråtag vinder frem i nybyggeri

Historierne om brandfare bliver sparket til side. Nu får flere og flere nybyggerier også stråtag.

Tjek tagets svage punkter

Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problem...

Sådan kan du fjerne mos på taget

Mos på taget er som regel kun et problem af æstetisk karakter. Ofte tager taget ikke skade af mosbegroning, men det fylder i tagrenden, og de færreste synes, det er kønt at se på. Du kan fjerne mosset, så det ikke holder på vandet, og herefter give det en omgang algerens.

Få lys gennem taget

I dag isolerer vinduer lige så godt som andre bygningselementer – de kan ligefrem tilføre huset varme. Så er der plads på taget, er det...

Pas godt på dit tag

Uanset dit valg af tagbelægning, så holder dit tag længere, hvis du tjekker det regelmæssigt.

Vejret kan skade dit hus - sådan forebygger du

Kraftige storme, skybrud, metervis af sne i mange uger og derefter vand, når det begynder at tø. Alt sammen faktorer, der sætter vores huses konstruktioner på prøve og stiller øgede krav til byggematerialer, tage og mure, udluftning og klimaanlæg.

Sørg for at pleje tegltaget

Et tegltag er langtidsholdbart, og med den rigtige vedligeholdelse holder det endnu længere. Få et par gode råd til, hvordan du giver dit...

Skal du have nyt tag, så slå til nu, mens prisen er i bund

Lav rente, ledige håndværkere, billige byggematerialer og håndværkerfradrag er en cocktail, der gør det attraktivt at lægge nyt tag lige...

Læg et grønt tag, som mindsker risikoen for oversvømmelse

Et grønt tag mindsker risikoen for oversvømmelse. Her er plads til planter og insekter til gavn for miljøet, og det aflaster presset på renseanlæg og kloakker. Taget isolerer bygningen om vinteren og skaber kølighed om sommeren – og du kan lægge det selv. I første omgang måske bare på din garage eller børnenes legehus.

Tegl er holdbart og har økonomiske fordele

Tegl har været brugt i Danmark siden 1100-tallet. Tegl er stadig en rigtig god idé, og tegltag og murstenshuse er meget populære. Det er et...

En kvist på taget giver lys i stuen

En kvist kan forvandle en halvmørk tagetage til et lyst rum. Kviste fås i alle design – også en kvist, der er færdig og blot skal hejses på...

Zinktaget kræver ikke vedligeholdelse

Skal toppen af huset fornys, og er du i øjeblikket i gang med at indhente tilbud og kigge på priser, er det en god idé at overveje et alternativt tagmateriale. Måske skal du vælge et tag af zink, der er et solidt og vedligeholdelsesfrit materiale.

Tjek på kvisten

Kviste på taget ser vi som regel kun fra jorden af, men sjældent på tæt hold. Kontroller, at zinkinddækningerne er hele – uden tæringer,...

Udskiftning af taget tager tid – sådan deler du projektet op

Beslutningen om, at taget skal udskiftes, er kun den første i en hel række. Ud over valg af ny tagbelægning skal du også tage stilling til,...