Se, hvordan du forebygger og bekæmper bananfluer, melmøl, frømøl, møl, hvepse og myrer.
Se, hvordan du forebygger og bekæmper bananfluer, melmøl, frømøl, møl, hvepse og myrer. Foto: Carl-Martin Vagn Jensen, colourbox m.fl.

Sådan forebygger og bekæmper du kryb og skadedyr i huset

De svirrer, kryber og stikker. Vi væmmes, når de nærmer sig eller kommer ind i vores hus. Se, hvordan du forebygger og bekæmper bananfluer, melmøl, frømøl, møl, hvepse og myrer.

Af: Lise Mortensen, 3. august 2017

Sådan kommer du af med bananfluer

De svirrer op fra en overmoden banan, fra glasset med en vinsjat eller fra marmeladeglasset. De er ikke farlige – men både æg og larver ender i dine madvarer. Så fjern alle de ting, der tiltrækker bananfluerne – og bekæmp dem med hård hånd.

De kaldes også for eddikefluer, vinfluer eller frugtfluer. De voksne fluer er lette at kende; de er 3-4 mm lange og gulligbrune, og de flyver på en stilfærdig, svævende måde. Larverne er hvidgule maddiker, som bliver 4-5 mm lange. Pupperne ligner små brune frø.

Fluen tiltrækkes af vin, øl, ketchup, marmelade, eddike, gærende frugt eller grøntsager. Har du det stående åbent, kommer fluerne – langvejs fra.

Biologi

Hunnen lægger æg på maden. De er så små, at de er svære at opdage med det blotte øje. En bananflue kan lægge 25 æg om dagen og op til 200 i løbet af sit liv. 

Fluerne lægger æg, når de er 24 timer gamle, så under gode forhold gennemfører de hele deres udvikling på under 10 dage. 

Skade

Efter et døgn klækkes larven og søger ned i maden. De bliver fuldvoksne på 4-5 dage og forpupper sig så. I puppen sker forvandlingen til voksen flue i løbet af yderligere 3-4 dage. Mad med æg og pupper er ikke giftig – men kan forekomme udelikat. 

Bekæmpelse

En (godkendt) insektspray beregnet til brug mod flyvende insekter slår bananfluerne effektivt ihjel.

Alternativt kan du lave din egen fælde ved at tage et glas eller en plastikbeholder og hæled lidt eddike eller vin i. Læg også et stykke overmoden frugt ned i beholderen.

Sæt film stramt over glasset, og sæt det fast med en elastik. Prik små huller i filmen – de skal være ca. 2-3 mm store. Sæt fx fælden på bordet.

Nu vil fluerne finde hullerne og krybe ned til "maddingen", men de kan ikke finde ud igen.

Forebyggelse

 • Luk madvarer godt inde – også frugtskålen! Ingen tomme vin- og ølflasker, og låg på syltetøj, asier osv.  
 • Ved syltning bør du hurtigst muligt lukke krukker og glas, hvis der er bananfluer i luften. 
 • Frugtaffald skal ud af huset hurtigt som muligt. For at undgå flueudvikling i affalds- og kompostbeholderen bør de være lukkede, og de skal tømmes ofte.

Melmøl og frømøl - bekæmpelse og forebyggelse

Du åbner det fine, dyre økologiske mel – og opdager, at der er liv i posen. Møllene svirrer, mens deres laver gnasker melet i sig og efterlader en dårlig lugt og sammenklumpet mel med spind og ekskrementer. Du har fået melmøl med hjem sammen med melet – og det skal du reagere på med det samme.

Der er to møl, der kan flytte ind i fødevarerne i dit køkken. Det ene er melmøllet, som er udbredt i møllerier, bagerier og på alle steder, hvor produkter som mel og morgenmadsprodukter opbevares.

Det andet – det tofarvede frømøl – angriber gerne tørret frugt, nødder, mandler og kornprodukter. Når møllene dukker op i dit køkken, er de for det meste kommet hjem sammen med dagligvareindkøb.

Biologi

Hvis møllene ikke opdages – og bekæmpes – i tide, kan problemet udvikle sig og blive til en stor plage. De formerer sig i lyntempo; de kan lægge op til 200 æg på én parring. 

Skade

Allerede efter ca. syv dage klækkes larverne, der straks begynder at æde og producere spind, der forurener madvarerne.

Larvens ekskrementer og de fødevarer, der angribes, vil begynde at klumpe sammen med spindet, få en gråbrun farve og en ubehagelig lugt.

Bekæmpelse

Når larvestadiet er ovre, forpupper larverne sig, og de vil forsøge at finde en revne eller et hul i nærheden, hvor udviklingen kan ske i fred og ro. Det er derfor vigtigt at reagere hurtigt, når du har opdaget møllene. 

Det er vigtigt, at du går grundigt til værks. Start med at tømme de skabe og skuffer, hvor du har set møl og larver.

Herefter skal du støvsuge grundigt – særligt i revner og sprækker, hvor de forpuppede larver kan gemme sig.  Du kan også benytte en damprenser.

Tjek alle fødevarer i køkkenet og kassér alt, der ser ud til at være inficeret med møl og eller larver.

Alle de tørvarer, som møllene er interesserede i så som mel, korn, pasta, nødder, tørret frugt mv. skal nu pakkes i tætsluttende beholdere evt. plastikposer.

Hold øje. Hvis møllene ikke forsvinder, må du på den igen – med samme taktik: rengøring og tjek af alle fødevarer. 

Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende insektspray på de steder, hvor du har fødevarer. 

Bekæmpelse af møl: klædemøl og pelsmøl

Du opdager møl ved, at de voksne insekter flyver rundt i boligen. Men det er ikke de voksne møl, der gør skaden. Det gør larverne derimod. De lever skjult i skuffer, skabe og møbler, hvor de lystigt guffer dit tøj, dine møbler, pelse og tæpper i sig.

Der er to slags møl, klædemøllet og pelsmøllet. Begges larver spinder klæbrige, tynde tråde.

Klædemøllets spind er fastklæbet til underlaget, og larven forpupper sig i sit spind, der hvor spindet ligger.

Pelsmøllarvens spind er et løst rør, som den slæber rundt med sig. Den vandrer tit op ad væggen og forpupper sig i revner mellem væg og loft. Så her skal også sprøjtes, hvis du vil bekæmpe pelsmøl.

Biologi

Møl kan lægge mellem 100 og 150 æg i deres levetid. Æggene er ganske små, hvidlige og svære at få øje på, da de ofte lægges i folderne i stoffet og mellem hårene i tæpper, pelsværk og lignende. Larvernes ekskrementer og spin er nemmere at få øje på.

Skade  

Du opdager normalt møllene ved, at de flyver rundt i huset. Men det er larverne, der gør skaden. De lever mere skjult på mørke og uforstyrrede steder. 

I tæpper eller pelsværk bider larverne hårene over ved grunden, og du opdager først skaden, når din fine pels har store skaldede pletter.

I uldtøjet gnaver larverne trådene over, så der bliver huller, men tit vil du også kunne se både larver, spind, larvehylstre og ekskrementer. 

Larverne gnaver lystigt løs på indersiden af møbelbetræk, og her opdager du angrebet ved, at enkelte tråde i betrækket brister. 

Klædemøllene lever af keratin, som er hovedbestanddelen af uld, pelse og fjer. 

De kræver imidlertid også et tilskud af de proteiner, som findes i f.eks. pletter af fedt, blod, sved og urinstof. 

Vær opmærksom på, at naturgarn, som ikke er affedtet, er bedre føde for larverne end affedtet uldgarn.

Bekæmpelse  

Voksne møl skal klapses/sprøjtes, så de ikke formerer sig.

Har du møl i dit uldtøj eller andet, der opbevares i skabe og skuffer, er det med at gå radikalt til værks. 

Her er nogle metoder:

 • Vask alt tøjet i vaskemaskine, det vil slå møl, larver og æg ihjel. 
 • Læg tøjet i fryseren. Efter to til tre døgn ved -18° er alle møl, æg og larver døde. Effektivt til tøj og mindre tæpper. Det er ikke hensigtsmæssigt at bruge insektmidler direkte på beklædningsgenstande. 
 • Skuffer og skabe, hvor det møl-angrebne har været opbevaret, skal støvsuges grundigt og evt. behandles med et flydende mølmiddel.

Drejer det sig om pelsmøl, skal du være opmærksom på, at larverne kan have gemt sig i sprækkerne i skabet, i skuffen og ved loftet eller i æsker, poser og lignende. Det er derfor vigtigt at lave en grundig eftersøgning og behandle med et mølmiddel.

 • Store gulvtæpper og møbler skal støvsuges grundigt. Mølæggene ligger løst og er meget skrøbelige, så mange af dem vil blive ødelagt ved almindelig rengøring.
 • En damprenser, er også et effektivt bekæmpelsesmiddel.
 • Hvis du sætter møbler/gulvtæpper ud i frostvejr vil alle æg, møl og larver dø. Det skal fryse mindst en halv snes grader, i hvert fald om natten, og møbler og tæpper skal ind i varmen om dagen et par døgn i træk. Møllene kan godt tåle kuldegrader i længere tid, men dræbes hurtigt ved vekslende kulde og varme.

Møbler og gulvtæpper kan – efter grundig rengøring – sprayes med et flydende mølmiddel. Brugsanvisningen skal altid følges nøje.

Forebyggelse

Vask altid uldtøjet, før du lægger det væk. Pak uldtøjet i tætte plasticposer, hvis det ikke bruges jævnligt. Søg eventuelt råd hos en pelsforhandler om opbevaring af pelsværk.

Sådan kommer du af med hvepse

De stikker... Særligt om efteråret, er hvepsene nærgående, arrige og irriterende. De sværmer om havebordet. De er lette at genkende med deres sort-gule tegninger og karakteristiske kropsform.Den korrekte betegnelse er gedehams – men vi kalder dem for nemheds skyld for hvepse.

Hvepseboet benyttes kun et år. Det er kun nogle befrugtede dronninger fra hvert bo, der overvintrer. De starter på en frisk hvert forår. Boet er kugleformet, bygget af et papiragtigt materiale, som hvepsene selv laver.

Biologi

Dronningen ses midt i april. Hun leder efter et sted til det nye bo. Boet befolkes sommeren igennem og i august kan det være større end en fodbold. 

Skade 

Hvepsene irriterer mere end de gør skade. Når hvepsene volder  problemer, skyldes det det store antal af hvepse, og at arbejderhvepsene i august holder op med at passe larver – og i stedet jager søde sager. Da de også søger i skraldespande og lignende steder, er de mulige smittespredere. 

Bekæmpelse 

Da hveps også er nyttige dyr og en del af vores natur, skal du kun overveje bekæmpelse,  hvor de er direkte generende.

Find i heldigste fald deres bo og uskadeliggør det. Tilkald en fagperson, der ved, hvordan det gøres. Prøv aldrig at lukke for indgangen, hvis boet fx. sidder i en hulmur, under taget eller i en udluftningskanal. Dyrene vil finde andre ind- og udgange, og det kan typisk være gennem stuerne.

Er I generet af hvepse sommer efter sommer, kan I om foråret holde øje med, om en dronning er gået i gang med at bygge et nyt bo. Det er forholdsvis nemt at fjerne et lille, nyt hvepsebo. 

Har hvepsene boet på lofter, i udluftningskanaler eller i hulmure, er det vigtigt få lukket adgangen, så dronningen ikke kan komme igen næste forår og starte forfra.

Fælder

Hvepsefælder kan købes. Det er en flaske, der er konstrueret sådan, at hvepsene bliver lokket ind af søde sager – og ikke kan komme ud igen.

Myrer - sådan bekæmper du dem

Det kribler... Ca. et tusinde små irriterende flyvemyrer er kravlet ud af en sprække i panelet og har invaderet stuen. Lige meget hvor mange, du slår ihjel, kommer der bare flere. Heldigvis varer det kun fire-fem dage, så er der ro igen. Men kun næsten. For besøg af flyvemyrer er et sikkert tegn på, at du har en velvoksen myretue under gulvet. Så i løbet af sommeren, vil de små sorte myrer formentlig komme marcherende i kolonner for at hente madrester i køkkenet.

Bor du i et etplanshus, der er støbt direkte på jorden, kan havemyrerne flytte ind under selve betongulvet. Herfra kan de myldre op i boligen gennem revner i betonen fx ved rør-gennemføringer, fodpaneler, osv. 

Den mest almindelige myre er sorte havemyrer – der i virkeligheden er mere brun end sort. Et myrebo under gulvet er naturligvis generende, men heldigvis er det yderst sjældent, at myrerne ødelægger andet end boligejerens humør.

Men vær opmærksom på, at der findes myrearter her i landet, som kan optræde som regulære træødelæggere.

Skade 

Du opdager myrerne ved, at der er små bunker af sand og grus, ved panelerne. 

Er myrerne flyttet ind under huset, vil det være umuligt at finde selve boet.Måske kan du se, at myrerne kommer frem ved en dørsprække, men boet kan ligge langt derfra under gulvet eller i en hulmur. Sagen kompliceres yderligere af, at et større myrebo tit er delt i flere områder, som myrerne flytter imellem. Her må du efterhånden udrydde de voksne myrer. 

Bekæmpelse

Det mest effektive vil selvfølgelig altid være at finde og ødelægge selve myreboet, hvor dronning, æg, larver og pupper befinder sig; men det er sjældent muligt, når det drejer sig om sorte havemyrer, som bor under huset. 

Ved bekæmpelse med insektmidler skal du sikre sig, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer, og at du bruger det i overensstemmelse med brugsanvisningen.

 • Myrepudder kan mildne en myreplage, men myrerne lærer hurtigt at undgå det. Det gælder om at være efter dem hele tiden og blive ved med at pudre, der hvor de dukker op f.eks. ved paneler og rørgennemføringer. Husråd som kanel og peber mod myrer kan godt have en virkning, men den holder i bedste fald kun kort tid og kan ikke udrydde et myresamfund under gulvet. 
 • Sprøjtemiddel eller en aerosol, kan anvendes indendørs (Tjek etiketten). Flere af midlerne har langtidseffekt og må ikke sprøjtes på steder, hvor der opbevares eller forarbejdes fødevarer (f.eks. skabe og køkkenborde). Brug midlerne, hvor myrerne kommer ind i boligen, og hvor de færdes f.eks. langs med paneler, ved rørgennemføringer og bag skabe. 
 • Lokkemad. Myrerne kan bekæmpes med forgiftet lokkemad i form af  myre-lokkedåser.
 • Behandling ved husets sokkel. Myrer indendørs er navnlig et forårsfænomen. Senere på sommeren vil de foretrække at søge deres føde udendørs. Her vil du kunne ramme dem ved at vande jorden ved husets sokkel, der, hvor du kan se, at de kommer ud.
 • Flyvemyrer. Hvis der i forbindelse med sværmningen optræder vingede myrer inde i huset, hjælper pudder og vanding ikke. Her kan du sprøjte med en insektspray beregnet til bekæmpelse af flyvende insekter og så feje eller støvsuge de døde myrer op. 
3. august 2017 Lise Mortensen
Mere om Skadedyr

Ekstra høj bestand: Rotterne kommer nu!

En mild vinter og et lunt forår får rotterne til at søge mod de danske hjem. Er rotterne nået til din bolig endnu? Find ud af, hvad du kan gøre for at forhindre rotteangreb i dit hjem her.

Kæmpe-flåter bringer vanvittig smitsom dødelig sygdom til Danmark

Hvert år rammes danskere af den farlige bakterie-infektion, borrelia, som overføres til mennesker via flåtens bid. Nu er der dog endnu en...

Simpel dansk opfindelse sikrer dit afløb mod rotteangreb

Rotter i toilettet er en ubehagelig overraskelse, men nu vil en ny rottespære sikre, at de uvelkomne skadedyr ikke kan kravle op gennem din...

Det virkelige monster er ikke under din seng, men i den

Vi taler ikke om din partner, men derimod småkryb, der efterlader afføring i din seng og spiser afklippede negle. Der bor omkring 100 forskellige arter af småkryb i dit hjem. Find ud af, hvordan du får dem til at forsvinde.

Udbredt skadedyr: Hver tredje dansker har haft besøg

En ny undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker har haft besøg af dem, og hvis du først har stiftet bekendtskab med dem, kan det...

Ny og farlig flåtsygdom fundet i Danmark

Nu er en ny flåtsygdom blevet fundet i Danmark. Barbesia-parasitten, der højst sandsynligt er kommet hertil fra Norge og Sverige, minder om...

Klanner: Sådan bekæmper du billerne som angriber din mad

Flæskeklanner, også kendt som klanner, er et skadedyr du kan møde i mange danske hjem. Her får du mere af vide om, hvad de angriber, og hvordan du forebygger og bekæmper klannerne.

Sådan slipper du af med bænkebiderne i dit hus

Bænkebiderne er et krebsdyr, som trives bedst i fugtige steder. Bænkebidere er helt harmløse for mennesker, men de kan gøre skade på drivhus...

Stop for villaejeres brug af farlig musegift

De farligste musegifte må fremover kun bruges af rottefængerne – Miljøstyrelsen har nu fået grønt lys af EU-Kommissionen til at gennemføre...

Husmår på loftet - sådan slipper du af med husmåren

En husmår gør stor skade, når den flytter ind på loftet. Noget af det værste er, at en husmår kan buldre meget kraftigt på loftet. Desværre har den også for vane at støje i de tidlige morgentimer, mens resten af husets beboere sover. Læs her hvordan du sætter mårfælder op. Eller endnu bedre: hvordan du kan holde husmåren helt ude af dit hus.

DENNE ARTIKEL ER SPONSORERET

Har du husmår på dit loft?

Husmår bor i små skove og stråtækte huse på landet, men er også flyttet ind I vores sommerhusområder og byernes parcelhuskvarterer. Til...

Sådan undgår du mus i dit hus

Mus er på listen over skadedyr, der kan sprede salmonella og andre smitsomme sygdomme. Nu til efteråret søger musene et varmt vinterlogi -...

Kæmpeedderkopper invaderer danske hjem

Luk vinduer og døre - edderkopperne kommer. Efteråret er højsæson for de største af de behårede rædsler. 

Fang musen inden den gør skade på dit hus

Umiddelbart kan mus synes uskadelige, men de gnaver elektriske installationer over og kan sprede salmonella og andre smitsomme sygdomme....

Sølvfisk - 6 simple tips til at bekæmpe insektet

Er du frustreret over ikke at kunne slippe af med sølvfisk i hjemmet? Så har vi 6 tips til at slippe af med de små kryb, som du bør prøve.