Pas på med at lade husholdningskemikalierne stå åbent fremme - der er risiko for, at børnene får fat i dem.
Pas på med at lade husholdningskemikalierne stå åbent fremme - der er risiko for, at børnene får fat i dem. Foto: Lise Mortensen Høy

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt affald. Ellers kan du skade både din egen sundhed og vores fælles miljø.

Af: Miljøstyrelsen, 12. maj 2010

Husholdningskemikalier - forbudt for børn

Opbevar dine husholdningskemikalier på et sikkert sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med dem. Det er vigtigt, at du læser deklarationen på produktet grundigt, inden du tager det i brug, og husk kun at bruge produktet, som det anvises på deklarationen.

Pas på giftige dampe
Lad være med at hælde kemikalier over på andre emballager end originalen, for eksempel sodavandsflasker. Og bland ikke rengøringsmidler sammen med klorin. Blandingen kan give giftige dampe. Udsæt ikke din hud, øjne eller lunger for kemikalier

Brug kemikalier udenfor huset
Brug af spray, lim og maling kan give problemer ved indånding og kan give høje koncentrationer af kemikalier i luften. Brug dem derfor helst udendørs eller sørg for grundig udluftning.

Sådan afleverer du farligt affald
Kemikalierester og produkter med faremærker skal håndteres som farligt affald. Både vand- og oliebaseret maling kan indeholde kemiske stoffer. Derfor skal rester fra malerarbejde også behandles som farligt affald. Det gælder dog ikke det plastik eller stof med malerpletter på, som du har brugt til at dække af med. Farligt affald afleveres på genbrugspladsen.

Tjek reglerne hos kommunen
Nogle kommuner har en ordning om, at man godt må sætte farligt affald sammen med storskrald, bare det står separat. Måske har din kommune en miljøbil, du kan aflevere farligt affald til. Tjek hos kommunen, hvilke regler der gælder for dig. Medicinrester afleverer du på apoteket.

Tag faresymbolerne på flaskerne alvorligt
I 2009 kom der nye symboler for mærkning af farlige kemikalier og produkter. I stedet for den kendte firkant med orange baggrund, har symbolerne nu en rød ramme på højkant og hvid baggrund. Produkter med de gamle symboler vil gradvist forsvinde fra hylderne frem til 1. juni 2017. Så indtil da kan du både finde produkter med både nye og gamle faresymboler.


12. maj 2010 Miljøstyrelsen
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundv...

Kloakskader - hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt...

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og sandfang – og tjekke alle rørforbindelser, før efteråret sætter ind med regn. En vandslange, en stige og en portion tålmodighed gør underværker for kloakken.

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan...

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.