Find den rigtige løsning på problemerne med vandskader, inden du går i gang med at bruge penge.
Find den rigtige løsning på problemerne med vandskader, inden du går i gang med at bruge penge. Foto: Getty Images

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundvand, regnvand eller kloakvand. 

Af: Redaktionen, 13. november 2018

Hvis dit hus har de mindste huller eller revner, er der mulighed for, at uønsket vand finder vej ind i din bolig. Derfor kan der være flere årsager til, at du får vand ind. Men uanset hvad grunden er, er det vigtigt, at du reagerer hurtigt. 

Vi har samlet tre forskellige slags vandskader - og hvordan du skal reagere på dem - her. 

Hvis problemet er kloakvand

Du er ikke i tvivl! Vandet er sort og ildelugtende og kommer op af kloakken. Der findes flere løsninger, som alle kræver en autoriseret kloakmester: Højvandslukke, en pumpebrønd og et tilbageløbsstop. Den sidste mulighed er at sløjfe afløbet i kældergulvet og toilettet i kælderen.  

Hvis skaden skyldes grundvand

Vandet er klart og rent. Du kan undersøge grundvandsspejlets højde ved at grave huller, der er dybere end fundamentets underside – langs med huset. Vent et døgn. Hvis grundvandet står højere i hullerne end højden på dit kældergulv, er det temmelig sikkert grundvand, der giver dig problemer.

Læg drænrør omkring huset

Grundvandsspejlet kan stige ved langvarig nedbør – så fugt fra grundvand kan komme og gå.

Få et omfangsdræn: I en rende langs med soklen hele vejen rundt om huset lægges drænrør, der kan opsamle vandet og lede det ud i kloakken. 

Brug en autoriseret kloakmester

Arbejdet med drænrør og tilslutning til kloak udføres af en autoriseret kloakmester. Spørg i Teknisk Forvaltning, om drænet kræver ansøgning. Det er altid kommunen, som skal syne og godkende anlægget. Hvis grundvandsspejlet er højere end kældergulvet, kan det være nødvendigt at supplere omfangsdrænet med en grundvandspumpe for at få opstigende vand under selve kældergulvet væk. 

Se, hvornår du skal søge efter byggetilladelse 

Du behøves ikke at grave hele kælderen op

Pumpen kan forbindes med omfangsdrænet – uden at du skal have gravet hele kælderen op. Regn med, at et omfangsdræn koster omkring 10.000 kr. pr. meter. Bygger I nyt hus med kælder i et område, hvor grundvandet står højt, kan en løsning være at lægge et kapillarbrydende lag af sten/lecanødder under kældergulvet.

Regnvand

Fugtproblemer kan skyldes, at regnvandet ikke bliver ledt væk fra huset. Her vil fugten være lokal – der hvor vandet ophobes langs muren. Gå en tur rundt om huset i regnvejr, og se, om der er pytter langs husets vægge. De skal under alle omstændigheder ledes bort – og måske løser det problemet.

   
Beskyttelse mod vandskader og fugtskader er forskellig for de tre vigtigste trusler for oversvømmelse: Kloakvand, regnvand og grundvand.  

Omfangsdræn er en dårlig idé, når det er regnvand

Hvis fugt/vand i kælderen skyldes regnvand, kan et omfangsdræn gøre problemet værre! Regnvandet vil sive ned i drænet, fordeles i hele drænets udstrækning – og herfra løbe ind i kælder.

Det kan du gøre for at få regnvandet væk

Regnvandet skal ledes bort fra huset til områder, hvor det kan sive ned i jorden uden at gøre skade. Det gøres enkelt med flisebelægninger helt ind til huset. De skal have et hæld på 2-3 cm pr. m væk fra huset. Du behøver ikke lægge fliser – det afgørende er, at der er en hældning på jorden eller græsset, der går op til huset.

Sådan fjerner du alger med knofedt eller et algemiddel

Tegn på, at der trænger vand ind

  • Hold øje med fugten/vandet over nogle måneder, så du ved, om det fx hænger sammen med voldsomme regnskyl eller langvarige regnperioder.
  • Tjek at alle tagrender, nedløbsbrønde og kloakker fungerer.
  • Gå en tur rundt om huset i regnvejr, og se, om der danner sig vandpytter nogen steder langs husmuren.
  • Hvis du ikke selv kan finde årsagen til, at der kommer vand ind, kan du at få en geotekniker eller byggesagkyndig til at se på huset. Hellere gøre det end vente for længe.
13. november 2018 Redaktionen
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Kloakskader - hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt fingerkræfter, en vaskebalje og måske en klemme til næsen, hvis du er “duft-allergiker”.

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og...

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan sive ned i jorden.

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt...

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede...