Led vandet fra tagrenderne uden om kloakken og ned i en faskine, så er du med til at mindske belastningen af byens kloaknet.
Led vandet fra tagrenderne uden om kloakken og ned i en faskine, så er du med til at mindske belastningen af byens kloaknet. Foto: Kristian Krogh

Undgå at overbelaste kloakken – få en faskine i din have

Det er ingen hemmelighed, at det offentlige kloaknet er overbelastet. Mange huse på samme ledning, større flisebelagte områder og asfalterede veje, hvor vandet ikke trænger ned til grundvandet, men løber i kloakken, er sammen med de øgede mængder regn og skybrud med til at øge risikoen for oversvømmelser.

Af: Liza Andersen, 806, 23. maj 2008

 

Fra regnvand til grundvand

Foto: Byg-Erfa

 

En faskine er et nedsivningsanlæg, dvs. et stort, aflangt hul under jorden, der kan opsamle regnvand og lade det sive langsomt ud i jorden og ned i grundvandet. Hullet kan være fyldt af en plastikkassette eller af sten, shingles eller et andet naturmateriale.

Hvor stor skal faskinen være?

Hvor stort hullet og faskinen skal være afhænger af, hvor mange m2 tag, faskinen skal dække. Et hus med en tagflade på 150 m2 kræver et hul på 21 m3, hvis faskinen består af shingels, 13 m3 hvis det er letklinker og "kun" 7,5 m3 hvis det er en plastikkassette.

Jordforholdene i din have har betydning

Udover arealet afhænger faskinens størrelse også af jordforholdene i din have – om du har meget sandet eller leret jord, hvor højt du ligger over grundvandsspejl, osv. I praksis kan du udføre en ret simpel test, der hurtigt vil afsløre, om din jord er egnet til faskiner (find en vejledning i artiklen "Faskinen klarer vandet).

Penge tilbage

En faskine kræver en byggetilladelse og en godkendelse fra kommunen. Der er nemlig ret strenge krav til, hvor på grunden faskinen må placeres. Det praktiske arbejde må husejeren gerne selv udføre, men selve afpropningen af røret til den offentlige kloak skal foretages af en autoriseret kloakmester.  

Læs også: Lav selv din egen faskine

Undgå tilstopning

Foto: Byg-Erfa

 

Hvis faskinen etableres forkert eller ikke passer til det areal, den skal dække, vil du hurtigt få oversvømmelser i haven. Du kan få hjælp til planlægning og nedgravning af faskiner hos anlægsgartnere eller kloakentreprenører.

Sandfanget er en vigtig del af faskinen

En vigtig del af faskinen er sandfanget, der placeres mellem nedløbet og hullet i jorden. Sandfanget opsamler blade og smågrene, der ikke skal ned og tilstoppe selve faskinen. Hvis sandfanget ikke renses en gang om året, risikerer du at det bliver så fuldt, at sand og snavs løber hele vejen ned til faskinen. Og hvis først den er stoppet, skal den graves op, for at kunne renses. Sørg derfor for at holde sandfanget rent.

23. maj 2008 Liza Andersen, 806
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundv...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt fingerkræfter, en vaskebalje og måske en klemme til næsen, hvis du er “duft-allergiker”.

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og...

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan sive ned i jorden.

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt...

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede...