Hvis fugerne i indkørslen fyldes med fine skærver øges deres gennemtrængelighed over for vand.
Hvis fugerne i indkørslen fyldes med fine skærver øges deres gennemtrængelighed over for vand. Foto: Starka

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan sive ned i jorden.

Af: Lise Mortensen Høy, 1107, 19. juli 2011

 

Tætte belægninger skyld i overbelastede kloakker

Mange steder i landet er kloakkerne overbelastede og løber over ved store regnskyl. En del af problemerne skyldes, at mere og mere jord bliver befæstet – der bliver lagt fliser, sten og andre tætte belægninger, der – sammen med hustagene – sender det rene, gode regnvand direkte i kloakken og videre til rensningsanlægget.

Store indkørsler giver store flisearealer

Mange vælger at anlægge store indkørsler, brolægger måske et par meter hele vejen rundt om huset, og så løber flisearealet nemt op i et par hundrede kvadratmeter. Jord, der går fra det samlede haveareal, som skal opsuge regnvandet.

Foto: Starka
Et område med skærver og grus kan kompensere for noget af den tætte belægning.

 

Vandet skal kunne sive ned

Hvis du vil nedsive mest muligt regnvand på din egen grund, handler det om belægningerne på terrasser, stier og indkørslen. Her kan du give regnvandet mulighed for at sive ned i jorden – eller forsinke det undervejs til kloak­ken.

Grønne planter en god ide

Ud over, at de belægninger, hvor vandet kan trænge igennem, afhjælper kloakkerne, er det ofte også flotte løsninger med flere grønne planter og mindre lugning i fugerne.

 

Gamle belægninger kan være et problem

Men det er ikke nok, at vandet kan komme igennem den øverste, synlige belægning. Hvis vandet skal kunne sive ned i jorden, er det grundlæggende, hvordan belægningen er bygget op fra bunden. De fleste gamle belægninger er bygget op med et bærelag af stabilgrus, der netop har den egenskab, at det kitter sammen, så vandet ikke trænger igennem.

En mulighed er en gammeldags makadam

Som alternativ til stabilgrus kan bærelaget bygges op som en gammeldags makadam, der består af sten eller skærver, der giver mulighed for nedsivning. Der findes også færdige grusblandinger, som kan erstatte stabilgrus – og som samtidig lader regnvandet sive igennem.

 

Du kan ændre ved gamle fliser

Hvis du allerede har fliser i hele indkørslen eller terrassen, er der flere muligheder for at sikre, at vandet fra overfladen ikke løber uhindret ned i kloakken – og som samtidig giver flere planter i forhaven.

Læs på næste side, hvordan du kan forsinke vandet, så du undgår spidsbelastning på kloakken.#br

Forsinkelse af vandet hjælper ved skybrud

For enhver forsinkelse af vandets vej til kloakken hjælper ved skybrud, hvor der er spidsbelastning af kloaksystemet. Det kan du gøre:

  • Du kan lede vandet til en faskine eller et regnbed.
  • Du kan evt. ændre hældningen, så vandet løber ud over græsplænen.
  • Du kan tage nogle af fliserne op og anlægge bede. (Husk at sikre kanterne med kantsten og beton).
  • Du kan plante fugeplanter mellem fliserne.
  • Du kan plante et træ, som får lov at brede sin krone ud over indkørslen.

 

Sådan lægger du en åben belægning

Helt grundlæggende er det, at jordbunden rent faktisk kan opsuge regnvandet. Består din grund af fed lerjord, eller står grundvandet meget højt, kan vandet ikke sive ned. Det kan du undersøge ved at grave et 40 cm dybt hul og fylde det med vand. Vandet skal være væk på en halv time.
   

Læg kun belægning der, hvor det er nødvendigt for færdslen. Brug planter de øvrige steder

 

Hvornår kan du selv lægge underlaget?

Er der tale om en terrasse – der jo ikke bliver belastet af biler – kan du i mange tilfælde lægge underlaget selv. Vil du lægge en vandgennemtrængelig belægning i en indkørsel, bør en professionel undersøge jordbunden og derudfra bestemme, hvordan bærelaget skal bygges op, så det passer til forholdene, og der ikke kommer sætninger.
   

Der skal være "hul" i fliserne

Husk at tjekke, hvor mange procent af belægningen, der rent faktisk er vandgennemtrængelig. Som tommelfingerregel skal der være mellem 20 og 30 pct. “hul” i fliserne, for at terrænet kan nedsive den faldne regn.
   

Tjek reglerne hos Teknisk Forvaltning

Vær opmærksom på, at grænsen mellem en faskine og en makadam er “flydende” – så det er en god idé at spørge Teknisk Forvaltning i kommunen, om der er særlige regler.

 

Brede fuger gør, at vandet kan trænge ned

En fast belægning kan gøres mere vandgennemtrængelig, hvis den lægges med brede fuger – det gælder både betonfliser, klinker og natursten.

 

Bland grus med muldjord og spagnum

Hvis du bruger grus i størrelsen 1- 4 mm, sikrer du, at vandet kan trænge ned igennem fugerne. Problemet er så, at ukrudtet nemmere kan etablere sig i det løse grus, men her kan løsningen være “grønne fuger”. Her blander du grus (1- 4 mm) sammen med muldjord og spagnum og bruger det mellem fugerne, så kan du plante fugeplanter. Særlig ved betonfliser er spagnum vigtigt – beton gør jorden basisk – det kan spagnum modvirke.

 

Planter pynter i fugerneFoto: Farum Beton

For at beskytte de små planter mod slid, er det vigtigt, at fugematerialet ikke går helt op til kanten af stenene. I fugerne kan du fx plante stenurt (Sedum), timian, sylblad (Sagina subulata) eller trædepude (Leptinella squalida). Hvis belægningen ligger i skygge, kan du få mos til at dække fugerne. Endelig kan du så færdigblandede frøblandinger af fugefrø.

19. juli 2011 Lise Mortensen Høy, 1107
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundv...

Kloakskader - hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt...

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og sandfang – og tjekke alle rørforbindelser, før efteråret sætter ind med regn. En vandslange, en stige og en portion tålmodighed gør underværker for kloakken.

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt...

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede...