Kloakskader - hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp i dit hus. Det kan blive dyrt, hvis husets kloakrør pludselig bryder sammen. Tjek her, hvem der har ansvaret.

Af: Birgitte Svennevig og Emil Jensen, 9. april 2018Foto: Birgitte Svennevig
  Tjek brønden ofte. Der skal ikke meget til, før end at kloak­rørene bliver tilstoppede.

Kloakskader kan blive dyre

Husejerne har som udgangspunkt ansvaret for de kloakrør, der ligger på husets matrikel, og det gælder om at passe godt på dem, da det kan koste dyrt og blive en kaotisk affære at få lagt nye ind, hvis de pludselig bryder sammen.

Indenfor matrikler

Private kloakrør er sjældent større end 10 cm i diameter, så der skal ikke så meget til for at stoppe dem. Det er en god ide at tjekke, hvor husets kloakker løber, og hvor man selv kan få et kig ned til dem for at kontrollere deres tilstand.

Udenfor matriklen

Alle kloakrørene uden for husejerens matrikler er som udgangspunkt det lokale forsyningsselskabs ansvar, og mange steder er man allerede godt i gang med at udskifte eller udbygge kloaknettet. 

Særlige tinglysninger

I sjældne tilfælde kan der være særlige tinglysninger, der flytter lidt rundt på kloak-ansvarer. Det kan man altid få oplyst hos sit forsyningsselskab.

Kend inspektionsbrøndens placering

Inspektionsbrønden er placeret på husets grund, og det er husejerens ansvar at vide, hvor den er. Hvis den ikke er direkte synlig (dækket af jord, græs eller perlesten), kan den måske findes på tegninger over husets kloakføring.
De fleste ældre inspektionsbrønde er dækket af en cementdæksel på ca. 60 cm i diameter. Nyere brønde kan være dækket af plastikdæksler på 40 cm i diameter.
  Foto: Birgitte Svennevig
  Rens afløbet i badet, det hjælper kloakken.

Ikke på tegningen

Mange husejere har dog gjort sig den bitre erfaring, at brønden ikke ligger som angivet på tegningen – formentlig fordi kloakmesteren, der i sin tid anlagde husets kloakker, endte med at placere den et andet sted end planlagt.

Når skaden er sket

Har du mistanke om, at noget er galt, bør du starte med at kigge ned i inspek­tionsbrønden og se, om der står vand i den. Hvis brønden er fuld af vand, er det sandsynligvis det offentlige net, der er problemer med, og så er det forsyningsselskabets ansvar. Hvis den er tom, er det tegn på, at kloakvandet ikke kan løbe væk fra huset, og så er det din opgave at ringe efter en kloakmester, som kan spule kloakken og reparere evt. skader. Du må ikke selv udføre kloakarbejde.

Rørskader - tjek forsikringen

Tjek, om din forsikring dækker skader på skjulte rør/kloakken. Og om den dækker rør-skader som følge af almindelig slitage.
  Foto: Birgitte Svennevig
  Pas på skidt i køkkenvaskens afløb.

5 måder at skåne din kloak

  1. Lad være med at hælde fedt, madrester, kaffegrums mv. og opløsningsmidler i husets afløb.
  2. Sørg for, at kloakdækslet
    slutter tæt.
  3. Fjern træer med kraftige rødder tæt på kloakken.
  4. Skyl jævnligt med kogende vand for at forhindre propper af sæbe og snavs.
  5. Få evt. foretaget en undersøgelse med kloak-tv. Det giver dig overblik over kloakkens tilstand.
9. april 2018 Birgitte Svennevig og Emil Jensen
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundv...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt fingerkræfter, en vaskebalje og måske en klemme til næsen, hvis du er “duft-allergiker”.

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og...

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan sive ned i jorden.

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt...

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.