En sigte på et skaft kan erstatte kloakskovlen, når sandfanget skal renses.
En sigte på et skaft kan erstatte kloakskovlen, når sandfanget skal renses.

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og sandfang – og tjekke alle rørforbindelser, før efteråret sætter ind med regn. En vandslange, en stige og en portion tålmodighed gør underværker for kloakken.

Af: Lise Mortensen Høy, 24. august 2011

Sådan renser du kloakken

Foto: SikkerhedsstyrelsenBevæbn dig med vandslange, stige og en lille skovl eller skraber, der passer ned i tagrenden. Fjern alle løse blade, mos og andet skidt, så det ikke ender i brønden.

Rens først tagrenden

Læg herefter vandslangen op i tagrenden – længst væk fra nedløbet – og lad vandet løbe. Når tagrenden er ren, kan du tjekke, at hældningen er rigtig. Vandet skal løbe hen til nedløbet – og der må ikke være lunker eller bagfald, hvor vandet bliver stående i pytte.

Hvis hældningen er forkert, skal tagrenden afmonteres, og tagrende-jernene skal bøjes. Tjek også, om det drypper fra samlinger eller utætheder i selve tagrenden.

Så er det tagbrøndens tur

tagrende
Nu skal du finde tagbrønden og tage dækslet af. Stik vandslangen en halv meter ned i nedløbsrøret fra tagrenden, og lad vandet løbe. Når du ser vandet løbe ned i brønden, har du et godt indtryk af, om nedløbsrøret er rent.

Rens hvert år

Herefter er turen kommet til tagbrønden – den skal renses hvert år. Den er forsynet med et såkaldt “sandfang” – der er en brønd, som ligger under niveauet for de kloakrør, der går videre ud i kloaksystemet. Her bundfælder sand, våde blade, kviste og skidt sig, så det ikke løber med ud i kloakrørene og tilstopper dem.

Tøm først brønden

Start med at tømme brønden for vand. Det gør du nemt med en lille spand i en snor – og en lang pind til at presse spanden ned i vandet.
Når det meste vand er væk, kan du med en lommelygte tjekke brøndens tilstand, og du kan se, hvor afløbsrøret er. Hvis slammet i bunden står op over afløbsrøret, kan der være løbet tykt slam ud i røret. Så er det en god idé at skylle det igennem med haveslangen.

Brug en kloakskovl til at rense sandfanget

Slam, sand og rådne blade i sandfanget er nemmest at rense med en lille rund skovl – en kloakskovl. Men en sigte på et skaft kan sagtens bruges, hvis hverken du eller naboerne har en kloakskovl.

Tjek alle dine brønddæksler

Til slut er det en god idé at åbne alle brønddæksler på grunden. (Husk at advare resten af husstanden). Nu kan du lade haveslangen løbe ned i den første brønd og følge vandet hele vejen ud. Dels får du overblik over rørene, dels får du et indtryk af, om vandet løber frit.

Hvis vandet ikke løber igennem

Hvis du synes, vandet løber trægt, vil det ofte kunne hjælpe at lade haveslangen løbe i et stykke tid. Forsøg evt. at stikke slangen ind i det rør, der er tilstoppet. Hvis det ikke hjælper, skal du have fat i en kloaksplit (rensebånd) – der kan komme langt ind i kloakken.

Læs også: Sådan bygger du en faskine (et nedsivningsanlæg) på din grund

7 huskeregler til en god kloak

  1. Tagrender skal renses hvert år efter løvfald.
  2. Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses hvert år.
  3. Hold øje med terrænet rundt om brønde. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.
  4. Plant ikke træer og buske lige ved siden af kloakken.
  5. Dæk ikke dæksler til. Det skal være nemt at komme til at rense kloakken.
  6. Du skal bruge en dag, hvor det regner kraftigt. Tag gummistøvler og regntøj på, og gå langsomt rundt om huset. Se efter, at tagrenderne kan tage vandet, og at det ikke drypper fra utætheder.
  7. Kig på græsplæne, bede og fliser – har alle områder den rette hældning, så vandet ledes bort fra husets sokkel? Der må ikke samles pytter ved muren.

Her skal den autoriserede kloakmester til:

Hvis dit kloaksystem i jorden skal repareres, skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kloakmesteren kan blandt andet via tv-inspektion afgøre, om der er skader, og hvad der kan gøres.Du må rense kloakrørene på din egen grund med vand eller split (rensebånd). 

24. august 2011 Lise Mortensen Høy
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundv...

Kloakskader - hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt...

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan sive ned i jorden.

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt...

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede...