En hyggelig regnvejrsdag, men når der er skybrud, bliver det alvor både for boligejere og kommunen.
En hyggelig regnvejrsdag, men når der er skybrud, bliver det alvor både for boligejere og kommunen.

Behold regnen i din have, og undgå overbelastede kloakker

Når talen falder på klimaændringer, “monsterregn”, høje vandstande og ødelagte kældre, er det almindeligvis kommunens underdimensionerede kloakker, der får skylden. Men hvis du undlader at sende vand ud i kloaknettet, er du med til at afhjælpe de overbelastede kloakker.

Af: Lise Mortensen Høy, 808, 23. juli 2008

 
Få en højvandslukker eller en pumpebrønd

Har man en kælder, hvor vandet én gang har stået i knæhøjde, og hvor alle møbler, vaskemaskine og oliefyr er blevet oversvømmet, er der ikke langt til en opringning til kloakmesteren for at få installeret en højvandslukker eller en pumpebrønd. Så er der lukket for problemet.

Det er villaejerne, der kan gøre noget

Det er faktisk ikke kommunen alene, der har aktier i de voldsomme vandmængder, der overbebyrder kloaksystemerne. Det har alle villaejere, der sender regnvand ud i fælleskloakken.

Regnvandet løber direkte i kloakkerne

Når regnen vælter ned over tage på hus, carport, skur, terrasser og indkørsler med flisebelægninger – de såkaldte befæstede områder – vil hovedparten af vandet løbe ud i byens kloaknet. Regnvandet er dermed en direkte årsag til, at kloakkerne løber over.

Hjælp til selvhjælp

Jo mere befæstet areal, der er på en grund, jo mere vand vil ende i kloaksystemet. Jo mere græsplæne, jo flere bede, faskiner, regnvandsopsamlere og grus- og småstensbelægninger, der er, jo mindre regnvand løber i kloakken.

Hjælp din nabo

Hvis hver enkelt parcel “klare­de eget vand”, ville det tage toppen af kloaknettets overbelastning. Bor du “oppe på bakken”, hvor der ikke er vandproblemer, kan du aktivt være med til at hjælpe de parceller, der ligger “nedstrøms” på kloakledningen, hvis du undlader at lede regnvand ud i kloakken og i stedet sørger for, at vandet siver ned i jorden.

Brug en regnvandstønde og en faskine

Du kan undgå at lede regnvandet i kloakken på flere måder. En væsentlig kilde til vandet er tage på huse, carporte og skure på grunden. Her kan du koble dine tagrender fra kloakken og i stedet lade vandet fylde din regnvandstønde – og lade overløbet lede til en faskine. Så har du gratis vand til dine krukker.
Læs også

Få regnvandet væk fra terrassen

Regnvandet fra ter­rassen behøver ikke at ende i kloakken. Lav i stedet en god hældning, så vandet løber ud i et bed eller over græsplænen. Eller afslut terrassens belægning med en åben rende med smukke strandsten, hvor vandet kan opsamles og langsomt sive ned i jorden.

Vælg en regnvenlig belægning

Du kan også vælge en belægning, som vandet kan sive igennem. For eksempel brede fuger med porøst materiale, græsarmering, vandgennemtrængelige belægningssten, grus, skærver eller småsten, som hurtigt leder vandet videre til undergrunden.

En aktiv grundejerforening er en styrke

Mange tiltag i grundejerforeningen kan styrke nedsivning i et boligområde og dermed aflaste kloakkerne. Når grønne arealer planlægges, kan der tænkes i afvanding i selve landskabets form, så der er fordybninger eller åløb, hvor vandet kan samles under kraftige regnskyl.

Fællesarealer kan gøres miljøvenlige

Fællesarealer kan også modtage vand fra flere ejendomme og dermed skabe et egentligt vådområde. En vejchikane kan bygges med en faskine under, hvor vandet fra vejen bliver opsamlet i stedet for at løbe i kloakken.

Du kan få pengene tilbage

Kommunerne har hjemmel til at tilbagebetale villaejere en del af kloaktilslutningsbidraget, hvis de selv håndterer deres tag- og overfladevand på egen grund og dermed delvis udtræder af kloak­fællesskabet. Det er dog langt fra alle kommuner, der vælger at benytte dette incitament. Kommunen fastsætter selv beløbet og kan lade dets størrelse afhænge af den forventede fordel.

Så meget vand i kloakken:

Ca. 10 m² befæstet areal sender syv m³ regnvand ud i kloakken i løbet af et år med normal regnmængde.
23. juli 2008 Lise Mortensen Høy, 808
Mere om Kloak og afløb

Genial opfindelse: Sådan opdager du vandskaden før den sker

En lille robot på dit vandrør, som kan advare dig, inden vandskaden sker – lyder det tillokkende? LeakBot styres gennem en app, som giver dig besked om lækager.

Undgå lugt og prop i afløbene

Læs med og få gode tips til hvordan du kan undgå lugt og prop i afløbene.

Smart dansk opfindelse: Vandlåsen der ikke stoppes af hår

En ny dansk opfindelse løser problemet med hår, der sidder fast i vandlåsen.

Smart dansk opfindelse kan sikre dig mod skybrud

Et smart trick mod tilkalkede toiletter er i dag blevet videreudviklet til et nyttigt våben i kampen mod ekstremt vejr. Læs om opfindelsen her.

Det er DIT ansvar at brønde og brønddæksler er ordentligt sikret

En tragisk ulykke satte sidste sommer fokus på, hvor vigtigt det er at holde øje med brønde og dæksler. Det er grundejerens ansvar, at ikke...

Frosne rør - hvad gør du?

Du skruer hanen på rørene og får bekræftet din mistanke: vandet er frosset. Hvad gør du nu?

Varmen kan sprænge dine vandrør

Det er ikke kun dyr og mennesker, der lider i varmen. Også vandrør er i fare for at blive utætte på grund af den varme tørre jord. Det kan koste dyrt, så boligejere bør være ekstra opmærksomme i varmen.

Tre typer vandskader – sådan forebygger du

Har du vand i kælderen eller fugtproblemer i mur og sokkel, så er det i første omgang vigtigt at få undersøgt, om problemerne skyldes grundv...

Kloakskader - hvem har egentlig ansvaret

Kloaknettet i Danmark er man­ge steder i katastrofal dår­lig stand. En utæt kloak kan ved kraftige regnskyl betyde fugt, råd og skimmelsvamp...

5 ting du ikke bør skylle ud i håndvasken

Disse ting bør du ikke hælde ud i vasken, hvis du vil undgå tilstoppede afløb.

Rens afløb i køkken og bad uden brug af kemikalier

En miljørigtig rensning af rør og vandlås sparer miljøet for en masse gift og dig for en unødig udgift. Det eneste, du skal bruge, er lidt...

Beskyt dine afløb mod snavs, hår og propper

Det kommer altid ubelejligt, når afløbet stopper. Men er du klar på at få skidt og snask tæt på, så kan du klare meget selv. Få gode råd...

Få din kloak til at virke hele året

Kloakker skal bare virke – og vi vil helst ikke til at rode med dem. Men det er en god idé at bruge et par timer på at rense tagrender og sandfang – og tjekke alle rørforbindelser, før efteråret sætter ind med regn. En vandslange, en stige og en portion tålmodighed gør underværker for kloakken.

Sådan får du vandet til at sive, så du undgår vandskader

Du kan hjælpe de overbelastede kloakker ved at forsinke vandet med sten og planter – og ved at opbygge terrasse og indkørsel, så vandet kan...

Sådan håndterer du husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.