En carport, der både i arkitektur og materialer passer til huset, kan være med til at højne husets værdi.
En carport, der både i arkitektur og materialer passer til huset, kan være med til at højne husets værdi. Foto: Kristian Krogh

Sådan vælger du en carport, der passer til din bolig

En flot carport der passer til husets arkitektur, var en af de ting, der stod på Lars Boldt Nielsens ønskeliste, da han sammen med sin familie i foråret 2008 fik bygget et nyt hus. Da huset fremstår med tegltag og filtsede mursten, var disse materialer oplagte til carporten også.

Af: Lise Mortensen Høy, 12. februar 2009

De første skridt - skitsetegning og en fast pris
Lars Boldt Nielsen henvendte sig til et firma, der bygger individuelt fremstillede carporte.
Der blev fremstillet en skitsetegning af projektet og en liste over materialevalg, og på baggrund af dette blev der aftalt en fast pris på den færdige carport, og Lars Boldt Nielsen underskrev herefter en købskontrakt.

Firmaet søgte om byggetilladelsen
Med i aftalen var, at byggefirmaet fik fuldmagt til at søge kommunen om byggetilladelse. Det var herefter byggefirmaets arkitekter, der som en del af aftalen udfærdigede tegninger og ansøgninger til kommunen og stod for at indhente byggetilladelse.


Carporten er en gevinst for huset
Nu står carporten færdig, og er – efter Lars Boldt Nielsens mening – en gevinst for huset. “Den får huset til at fremstå færdigt, og alt andet vil være synd, når man har bygget et flot hus. Desuden vil det have betydning, hvis vi en dag skal sælge”, siger han.

 
  Trævæggene kan isoleres, hvis der bliver behov for det.

Trævægge fylder mindre
Egentlig var Lars Boldt Nielsens ønske en stor carport og et muret redskabs
rum under samme tag, et byggeri der i alt ville løbe op i 52 kvadratmeter. Men da beboelseshuset i forvejen fyldte godt i grundens byggeprocent, var der kun 48 kvadratmeter tilbage til carport og skur. Kompromiset blev derfor, at skuret blev bygget af træ fordi væggene så tager mindre plads end murede vægge. På sigt er der så mulighed for at isolere trævæggene, hvis der opstår behov for et frostfrit rum.

Hånd om regnvandet
Tagrenderne er i første omgang forbundet til en faskine på grunden. På længere sigt er det meningen, at der i hele det udstykkede område skal laves kanaler og søer, hvor overfladevand fra tage og befæstede områder skal løbe ud i, og derfor skal nedløbet ændres, når området er klar til at modtage regnvandet.

Godt med kun ét firma, så ligger ansvaret kun ét sted
Selve byggeriet tog ca. tre uger, fra
håndværkerne tog fat, og til carporten stod færdig. Lars Boldt Nielsen lægger vægt på, at det er det samme firma, der leverer materialerne, som også har ansvaret for selve udførelsen af byggeriet: “Der bliver ikke tvivl om ansvaret, når der kun er et firma involveret.”

 
  Beslut hvor meget du vil ofre på carporten – inden byggeriet går i gang.
Få bilen under tag
En carport er det første man ser, når man kommer til huset. Derfor er der grund til at overveje, hvordan den ser ud og sikre, at den passer til husets arkitektur. Start med at lægge et budget – hvor mange penge vil du ofre? En flot carport forøger husets værdi. En carport, der skæmmer huset, trækker tilsvarende værdien nedad.

Er du nybygger, så tag carporten med i planerne
Tænk over, hvad carporten også kan bruges til. Det er oplagt at bygge et redskabsskur og/eller et brændeskur i forbindelse med carporten. Er du i gang med at projektere et nyt hus, er det en god idé at tage en carport eller garage med i planerne allerede fra starten. Dels skal der rent faktisk være plads til carporten mellem hus og skel. Dels er det nemmere og billigere at få lagt strøm ud i carporten og få gravet tagbrønde og lægge kloakker til carportens tagnedløb med det samme.

Læs på næste side om, forsikring og hvilke regler, der gælder, når du bygger en carport.#br

 
  En carport i en let konstruktion, der passer til de fleste huse.
Orienterer dit forsikringsselskab
Det er vigtigt, at du orienterer dit forsikringsselskab, inden byggeriet af carporten går i gang, da arbejdet kan have betydning for din husforsikring. Måske bør du tegne en entreprise-forsikring i forbindelse med byggeriet, så fx byggematerialer er forsikret, det er dog mest relevant i forbindelse med større byggerier.

Tjek policen om den dækker
Du skal være opmærksom på, at din husforsikring også omfatter småbygninger på grunden med hensyn til tyveri, brand, stormskade osv. Forudsætningen vil normalt være, at bygningen har et egentligt fundament, men den præcise dækning varierer fra selskab til selskab, så det er en god idé at nærlæse forsikringspolicen eller spørge forsikringsselskabet.

Find rundt i reglerne

Inden du begynder at planlægge dit projekt, bør du undersøge, om der er en tinglyst lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, som vedrører din ejendom og det aktuelle byggeri. Det kan fx dreje sig om bygningernes placering, afstand til skel eller en byggelinje mod vej. Spørg evt. teknisk forvaltning.

Carporten skal anmeldes til kommunen

Opførelse af småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2 kræver ikke byggetilladelse, men en skriftlig anmeldelse til kommunen. Anmeldelsen skal indeholde målfaste tegninger og beskrivelse, som viser bygningens beliggenhed på grunden, dens højde, længde og bredde, dens afstand til skel og valg af ydre materialer. Kommunen skal reagere inden to uger fra modtagelsen af din anmeldelse.

Tjek bebyggelsesprocenten før du bygger

Hvis dit projekt kræver nogen form for dispensation, må arbejdet ikke påbegyndes, før denne er givet. Overskrider det samlede areal af småbygningerne på din grund 35 kvadratmeter, regnes det overskydende areal med til bebyggelsesprocenten på grunden. Vær opmærksom på, at der stilles krav om brandsikring, bl.a. hvis en carport på over 50 kvadratmeter placeres nærmere end 2,5 meter fra skel. Find brandsikringskrav mv. i Bygningsreglement 08, bilag 5.

Carporten må ikke bruges til beboelse
Grundens småbygninger må ikke bruges til beboelse. Ønsker du at inddrage fx en garage til beboelse, vil der være tale om en udvidelse af etagearealet, og den skal opfylde samme krav som en ny tilbygning.

Hvorfor du og din bil bliver gladere af en carport

  • Om vinteren undgår du is på ruderne.
  • Bilen bliver ikke så varm om sommeren, når den står i skygge.
  • Carporten beskytter sæder og indtræk mod at blive afbleget af solen.
  • Bygger du carporten i forbindelse med huset, kan du komme tørskoet ind med købmandsvarerne.
  • Bilen er beskyttet mod vejr og vind og fx fugleklatter, der ellers kan skade lakken.
12. februar 2009 Lise Mortensen Høy
Mere om Garage og carport

Guide til valg af carporte i alle prisklasser, størrelser og materi...

For få tusind kroner kan du få en carport, der beskytter bilen. Ønsker du en løsning, der går ud over det mest simple, så er mulighederne næsten uendelige. Her er en guide til valg mellem de mange carportløsninger på markedet. Se også tre originale bud på moderne carporte.

Se, hvad du får for pengene, når du investerer i en carport

Hvilken carport skal du have? Skal carporten være arkitekttegnet med samme tagsten som huset? Skal den være i stål? Skal det være byg-selv?...

Få en fjernstyret garageport

Den digitale garage er kommet for at blive. Med portautomatik i garageporten kommer du altid tørskoet hjem. Der skal bare nogle små invester...

En ny port til garagen

Er din garageport en tand for patineret og trænger til en ansigtsløftning? Følg guiden her – trin for trin. Det er ikke nødvendigt at starte helt forfra.

Det skal du tænke på, når du bygger carport

Brug lidt tid på forberedelse, inden du kaster dig ud i køb af carport. Tænk over placeringen, lys og hvordan du leder vandet rigtigt væk....

Få en carport, der passer til dig og dine behov

Udvalget af carporte er større end nogensinde før, og ud fra de mange modeller vil du som regel kunne få skræddersyet en carport, der...

Støb dit eget cykelstativ - få opskriften her

Du kan selv støbe et stabilt cykelstativ. Vores handymand, Anders Utsten, er glad for at cykle, så selvfølgelig har han udtænkt, hvordan man selv kan lave et, så cyklen står fast og sikkert. Se her, hvad du skal bruge, og hvordan du gør.

Nyt til garageporten

Skal du have ny garage eller bare en ny garageport, så er det værd lige at tjekke, hvad der er af nyt på markedet. Vi har spurgt os omkring.

Sæt bil, redskaber og vasketøj i carporten

Den nye carport skal passe til huset, den må ikke tage lyset fra vinduerne – og så er det en overvejelse værd, om den skal rumme et redskabs...

Kør sikkert med traileren – last den korrekt og bind godset godt...

Stropper, presenning, høje kanter og net er uundværlige, når du sikrer lasten på din trailer. Tunge genstande skal sikres mod at vælte og tippe, og vægten skal være ligeligt fordelt i traileren.

Giv porten et sikkerhedstjek

Hører der en garage til din bolig, har du formodentlig enten en vippeport eller en ledhejseport. For begge typer gælder det, at der kan ske...

Giv huset en pæn carport

En god carport er solid, passer til huset, skæmmer ikke omgivelserne og er med til at forlænge bilens levetid. Læs her, hvordan du kommer i...

Carport med mere

Skal du bygge carport – eller har du allerede én – er der mange muligheder for at bygge mere end blot en tør holdeplads til bilen. Du kan få rigtig mange sidegevinster, hvis du tænker praktisk og udnytter pladsen.

Parkér i en carport

Læ til bilen, til brændet og plads til opbevaring. Få inspiration og gode råd, før du køber ny carport.

Vælg et redskabshus

Skal familiens nye redskabshus være stort eller lille? Er det nødvendigt med vinduer? Og skal døren være enkelt eller dobbelt?

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.