Få gavn af hegnsloven, når du skal sætte et nyt hegn op

Hegn og hæk

Når der skal nyt hegn omkring grunden, er det en god idé at tage naboerne med på råd og – i tilfælde af uenighed – ty til hegnsloven.

Få overblik over hegnslovens bestemmelser og regler.
Få overblik over hegnslovens bestemmelser og regler.

Spørg dine naboer først

Uanset om hegnet skal stå direkte i naboskellet eller på egen grund, er det altid god skik at spørge sine naboer, inden man begynder at markere skellet til sin nabo med en hegn eller en hæk. Når du skal sætte et fælleshegn op i skellet, skal du og din nabo faktisk være enige om alt i forbindelse med hegnet, inden I sætter det op.

Tjek de lokale regler

Tag også hensyn til evt. bestemmelser i lokalplaner, politivedtægter med mere. Der kan godt være flere forordninger og regler, der har indflydelse på reglerne om skel. Er du i tvivl, kan du altid spørge på din kommunes tekniske forvaltning. Men er der først opstået uenighed og nabostridigheder om højde, placering og udformning, er der hjælp at hente i hegnsloven.

Det siger hegnsloven

Hegnsloven skelner mellem fælleshegn sat i skel og eget hegn på privat grund mindre end 1,75 meter fra skel. Løber hegnet i skel, skal man være 100 procent enige om materialer, fælles udgifter og vedligeholdelse. Det er kun ejeren selv, der bestemmer, når det handler om eget hegn på privat grund. Ejeren er dog forpligtet til at overholde aktuelle regler om højde og placering.

Så højt må hegnet være - når det er fælles hegn

Et fælleshegn må være lige så højt, som du og din nabo kan blive enige om. Er I enige om, at det skal være 3 meter højt, så blokerer hegnsloven ikke for det. Kan I ikke blive enige, må hegnssynet tilkaldes, og de tager udgangspunkt i det, der hedder almindelig hegnshøjde ved boligbebyggelse, der er 2 meter.

Eller for at udtrykke det endnu mere præcist: Gælder der ikke servitutter eller lokalplaner om hegns højde, er den almindelige hegnshøjde for fælleshegn i boligområder som udgangspunkt 2 m. Det er dog ikke altid helt præcist 2 meter: Hegnsloven vil normalt fastsætte højden til mellem 1,8 og 2 m ud fra en konkret vurdering af forholdene.

Så højt må hegnet være - når det er ens eget hegn

Rejser du et hegn på din egen grund mindre end 1,75 meter fra skellet, kaldes det eget hegn, og her er reglen, at højden maksimalt må være 2 meter plus afstanden til skellet. Står hegnet 0,40 meter inde på din egen grund, må hegnet være 2,40 meter. Og husk, de samme regler gælder også for naboen.

Når eget hegn står mere end 1,75 meter fra skel, er det et såkaldt indre hegn, og det er ikke omfattet af hegnsloven.

Der er flest klager over levende hegn

Når danskerne bliver uenige, og hegnssynet må rykke ud, så er det oftest de levende hegn, der volder kvaler. Årsagen er jo nok, at de levende hegn har det med at vokse. Her gælder det, at man kan forlange, at fælleshegnet klippes ned til 2 meter én gang om året.

Hegnsloven omfatter også hegnets udseende

Hegnet må heller ikke hindre frit udsyn ved vejkryds, ligesom porte og låger ikke må åbne ud mod befærdede områder.

Forbudt at plante giftige planter i hegn

Det er forbudt at bruge giftige planter i levende hegn. Og sætter du elektriske hegn ud mod offentlige områder som fx sports- og legepladser, skal hegnet trækkes mindst 0,5 meter væk fra, hvor andre færdes.

Hegnsloven indeholder regler for, hvem der betaler for det nye hegn

Enhver grundejer kan – som udgangspunkt – stille krav om, at naboen deltager i arbejdet og udgifterne ved opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Kan I ikke blive enige, må du ikke sætte arbejdet i gang, før tvisten er afgjort via et hegnssyn. Ønsker den ene nabo at ændre et eksisterende fælleshegn, som sagtens kan holde flere år endnu, må vedkommende selv betale udskiftningen. Udgifter til eget hegn – både etablering og vedligeholdelse – påhviler ejeren selv.

Skelsættende nabokrig

På trods af hegnsloven, går det alligevel galt, og rigtig mange sager ender i retten. Sager kommer bl.a. for retten, hvis et nyopsat hegn er for højt og stjæler udsigten. Andre gange skyldes det, at et fælleshegn er fjernet uden naboens tilladelse – eller at hegnet ændrer ved det generelle landskabsbillede.

Samtale fremmer forståelsen

Uenigheder koster både samfund og de implicerede dyrt – det kan hurtigt koste mange penge i advokatsalær for de stridende naboer. Så alt i alt er det en god idé at være i åben og konstruktiv dialog med dine naboer, inden du beslutter dig for at plante hæk, grave stolper ned eller bygge stendiger omkring sin grund.

 
Hegn i skel - træer uden for skel - bladhang over skel. Hvad siger hegnsloven?  

Fakta om hegnsloven

Hegnsloven giver svar på:

  • Hvor højt hegnet må være. 
  • Hvor hegnet må placeres.
  • Hvordan udgifter bør fordeles.
  • Hvordan uenigheder afgøres.

Hegnloven definerer også, hvad der menes med hegn:

Hegn er den fælles betegnelse for alt fra levende hegn som fx hække og buske - eller plankeværk, stakitter, rafte- og pilehegn, trådhegn, stengærder og murværk.  

Hegnsloven gælder ikke i København

Hegnsloven gælder i øvrigt ikke i Københavns Kommune - her gælder i stedet den københavnske Bygningsvedtægt, som du kan læse på kk.dk. Men den almindelige hegnshøjde for fælleshegn i København er den samme som efter hegnsloven, nemlig 2 m.

 

21. april 2016
Mere om Hegn og hæk

Nabokrig! Sådan slutter I fred

Hegn og hæk Strides du og din nabo over hegn og skel mellem jeres grunde? Vi giver jer førstehjælp mod nabokonflikten. 

Sådan laver du en klassisk hvid havelåge

Hegn og hæk Den lette og klassiske hvide havelåge pryder ikke kun indgangen til huset, den er også yderst holdbar og solid.

Få træstolpen til at stå fast

Hegn og hæk Vi bruger stolper til postkassen, til hegnet, til udendørslamper, til gyngestativet og til carporten. Oftest bygger vi videre oven på stolpe...

Forskellige muligheder for hegn til haven

Hegn og hæk Et flot hegn har mange funktioner: Det rammer haven ind, det giver læ og privatliv. Læs om mulighederne ved blandt andet raftehegn, komposithegn, Skagen stakit, klinke-hegn og retro-hegn.

Naturhavelåge: Sådan bygger du let din egen

Hegn og hæk Se hvordan du skaber stemning af sommerskov i din have ved at bygge din egen havelåge med ramme.

Plant en ny hæk nemt og billigt

Hegn og hæk Her er alle de plantetips, du behøver, for at få en smuk og ensartet hæk: plantetidspunkt, vanding og plantemåde. Se også 6 bud på velegnede...

De 10 bedste klatreplanter til pergolaen og den overdækkede terrass...

Hegn og hæk Lykken er at spadsere under et tag af blomster gennem en pergola eller at sidde under klatreplanter i fuld flor på terrassen. Her er 10 fascinerende bud på slyngplanter og klatreplanter, som kan gøre den drøm til virkelighed.  

Vinterstiklinger til nye buske

Hegn og hæk Se her, hvordan Lotte Bjarke fremstiller nye ribsbuske på basis af vinterstiklinger.

Grænsen til naboen? Sådan opsporer du selv skelpæle på grunden

Hegn og hæk En landsinspektør viser her, hvordan du med en metaldetektor kan finde frem til de hegnspæle, der markerer ejendomsskellet mellem dig og...

Vælg den rigtige hæk til din have

Hegn og hæk En hæk vil skærme af og gøre din have hyggeligere. Men slutresultatet vil afhænge af dit valg, så husk at vælge med omhu.   

Gode grunde til at vente med hækklipning

Hegn og hæk Det kolde vejr i foråret udsætter hækklipningen, og derfor giver idényts chefredaktør, Anna-Lise Aaen, gode grund til at vente med at klippe...

Mere om hegnsloven

Hegn og hæk Hegnsloven er en svær nød at knække. Vi har fået en del henvendelser på en artikel, som vi har bragt på idenyt.dk om hegnsloven. Her vil vi...

Herlige havehegn

Hegn og hæk Hegn og plankeværker har indtaget de danske haver i lange baner. Og det er ikke så mærkeligt, for aldrig har udvalget været mere forskelligartet, når det gælder udformning og materialer.

Skal hækken beskæres eller udskiftes?

Hegn og hæk Hække har deres tid, og med årtiers mellemrum skal de have en overhaling. Du må vurdere, om hækken kan bevares med en kraftig tilbageskæring...

Hyggelige havehegn

Hegn og hæk Hvis du mangler afskærmning, læ eller opdeling i haven, er det nemt at købe et flethegn, men det er sjovere at tænke i utraditionelle løsnin...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.