En varmepumpe fordeler varmen fra det lodrette jordvarmeanlæg til hele huset
En varmepumpe fordeler varmen fra det lodrette jordvarmeanlæg til hele huset Foto: Viesmann

Lodret jordvarme - fakta og myter

Vedvarende energi

Udviklingen af de lodrette jordvarmeanlæg er gået stærkt de seneste par år, og tidligere bekymringer for om boringen kunne "løbe tør" for varme er trådt i baggrunden. Vi har talt med geolog Claus Ditlefsen fra GEUS om sagen, og han fortæller blandt andet, hvor du får informationer om jordbunden på netop din grund.

Varmen kommer fra flere forskellige jordlag
Et tilbagevendende spørgsmål er om, der er varme nok i boringen, og om anlægget bliver ved med at virke.
– Der er mange forestillinger om, hvilke jordbundsforhold, der kan lede varmen hen til varmeslangerne i en jordvarmeboring. Der verserer en misforståelse om, at det kun er områder med “strømmende grundvand”, der kan levere varme på langt sigt, siger geolog Claus Ditlefsen, fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Jordlagets betydning for lodret jordvarme
Varmen kan sagtens forplante sig igennem jorden, også selvom der ikke er “flow” på grundvandet:
– Men der er forskel på, hvor gode forskellige jordlag er til at lede varmen hen til varmeslangerne. Vandmættede sand- og gruslag har normalt en høj varmeledningsevne, mens fugtige lerlag har en lidt dårligere varmeledningsevne, siger Claus Ditlefsen. Derfor er det vigtigt at kende de detaljerede jordbundsforhold, der hvor varmeboringen skal bores.

Nemt at få detaljerede info om jordbunden på din grund
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har et register med mere end 240.000 boringer i Danmark – svarende til ca. fem boringer pr. km2. Desuden findes der ofte lokale rapporter om jordbundsforhold. I den sidste ende vil det materiale, der bores op, vise de faktiske forhold på stedet – og herudfra kan det bedømmes, hvor dyb boringen skal være.

Forskningsprojekt skal undersøge varmeledningsevne
Claus Ditlefsen understreger, at der stadig er behov for at undersøge danske jordarters varmeledningsevne og optimere metoden til danske forhold. Og det er netop, hvad et nyt treårigt forskningsprojekt skal undersøge. Projektet ledes af GEUS og støttes af Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Vi kan trække på erfaringerne fra resten af Europa
Forskerne kan bl.a. gøre brug af erfaringer fra resten af Europa, hvor mellem 80 og 90 pct. af alle jordvarmeanlæg får varmen fra lodrette boringer. Faren for forurening af grundvandet – og for at kortslutte forskellige lag med grundvand, har gjort, at mange danske kommuner førhen har tøvet med at give private tilladelse til lodrette boringer i Danmark.

Fjernvarme fra dybe boringer
Foruden de her beskrevne lodrette jordvarmeboringer på private grunde har enkelte fjernvarmeværker etableret dybe termiske boringer. På den måde får du jordvarme direkte i din radiator. Boringerne er flere tusinde meter dybe. I Thisted har der været en boring siden 1984, på Amager siden 2002 og i 2012 åbner et anlæg i Sønderborg.

15. november 2011
Mere om Vedvarende energi

Derfor skal du skifte HELE dit tag ud med solceller

Vedvarende energi Solceller pynter sjældent på taget, men nu kan du vælge at få en tagløsning, der udelukkende består af solceller. Det er pænt, og taget tjener sig selv ind og bliver en overskudsforretning på længere sigt.

Udskiftning af varmekilde - sådan vælger du rigtigt

Vedvarende energi Få styr på husets isolering, kuldebroer, lukkede døre og ventilation, inden du skifter varmekilde i boligen. Ellers kan den alternative...

6 myter om solceller, du IKKE må tro på

Vedvarende energi Solceller er den form for vedvarende energi, som vi kan stole mest på. Solen forsvinder ikke – selv på den mest grå novemberdag i Danmark...

Husk solcellerne ved ny carport eller anden overdækning

Vedvarende energi Alle overdækninger på din grund kan benyttes til solceller – særligt hvis de vender imod syd. Du kan lægge solcellerne direkte ind i taget eller overdækningen, eller de kan monteres på et allerede eksisterende tag, hvis det kan bære ekstravægten.

Solcelleejere må vente på penge for overskydende strøm

Vedvarende energi Den nye solcelleordning er ikke godkendt af EU, så overskydende strøm bliver ikke honoreret pt.

Ny politisk strategi for solcelle-energi

Vedvarende energi Regeringen er netop kommet med et udspil til en ny strategi for solcelleanlæg. For husejere betyder strategien, at det også i fremtiden vil...

Tjek kvaliteten af solcelleanlægget, inden du køber - der er stor...

Vedvarende energi Solceller skal holde i 25 år. Derfor skal du tjekke kvaliteten – både af solcellerne og leverandøren, før du køber solanlægget, ellers kan det blive et dyrt og ærgerligt bekendtskab. Få gode råd til, hvordan du tjekker kvaliteten af dit kommende solcelleanlæg.

Vær sikker på, at taget kan bære solcellerne - få skriftligt bevis...

Vedvarende energi Dit tag skal kunne bære et nyt solcelleanlæg - husk at få skriftlig dokumentation for, at taget kan bære solcelleanlægget, så undgår du de...

Der er meget du skal tage stilling til når du investerer i solceller! Wattpeak, garantiordninger og ydeevne.
Denne artikel er sponsoreret

Solceller er blevet en særdeles attraktiv investering!

Vedvarende energi Et solcelleanlæg er en stor beslutning – og investering. Derfor er det vigtigt at komme rigtigt fra start. Med et solcelleanlæg fra OK er...

Vedvarende energikilder er populære hos private

Vedvarende energi Danmark skal i 2050 udelukkende bruge energi fra vedvarende energikilder. Og blandt private er der en voldsom interesse for vedvarende energi.

Få jordvarme uden at grave hele haven op

Vedvarende energi Jordvarme er ikke længere ensbetydende med, at du skal have gravet hele din have op for at få det installeret. En ny metode, hvor jordvarmen...

Nye skatteregler gør solenergi billigere for private husejere

Vedvarende energi Prisen på effektive solceller falder, mens elpriserne stiger med ca. 4 procent om året. Det i sig selv gør det billigere og billigere at...

En luftsolfanger giver varme og et bedre indeklima

Vedvarende energi En luftsolfanger har i flere år været populær blandt ejerne af fritidshuse. Den sørger for frostfrie sommerhuse i vinterhalvåret og et godt indeklima for en forholdsvis beskeden investering. I dag fås luftsolfangeren med en sådan kapacitet, at den også er blevet interessant for villaejere.

Få en solfanger og spar på varmeregningen

Vedvarende energi En solfanger og andre energiinvesteringer har resulteret i en halvering af varmeregningen hos en familie, der egentlig bare skulle have...

Tips om solenergi

Vedvarende energi Trods de mørke danske vintermåneder er der ingen grund til ikke at udnytte solskinstimerne, når de er der. Solenergi skal kunne betale sig...