Ved første øjekast ser det voldsomt ud, men det er faktisk kun et meget lille areal af haven, der berøres, når varme­slangerne bores dybt ned i jorden.
Ved første øjekast ser det voldsomt ud, men det er faktisk kun et meget lille areal af haven, der berøres, når varme­slangerne bores dybt ned i jorden. Foto: GeoDrilling

Få jordvarme uden at grave hele haven op

Jordvarme er ikke længere ensbetydende med, at du skal have gravet hele din have op for at få det installeret. En ny metode, hvor jordvarmen kommer fra en 140 meter dyb boring, kaldet lodret jordvarmeanlæg, vinder frem. Og du kan også få jordvarme, selvom din have er lille.

Af: Lise Mortensen Høy, 1110, 31. oktober 2011

Mange kan ikke overskue at grave hele haven op
De fleste danske jordvarmeanlæg får i dag varmen fra varmeslanger, der er gravet ned under græsplænen i ca. en meters dybde. I alt skal typisk 300 – 600 meter slanger fordeles ud over et område på flere hundrede kvadratmeter – og tanken om, at hele haven skal graves op, afholder mange fra det ellers rentable varmesystem.

Nu kan varmen hentes fra en dyb brønd
En ny metode – hvor haven ikke tager skade – er ved at vinde frem i Danmark: Lodret jordvarmeanlæg (kan også optræde under navnet dybdeboring), hvor varmen hentes op fra varmeslanger, der er ført ned i en dyb brønd på din egen grund.

Borearbejdet kan klares på et par dage
Til et almindeligt parcelhus skal der typisk bores ca. 120 - 180 meter ned. Borearbejdet er normalt overstået på blot et par arbejdsdage, og efterfølgende fylder brønden kun det, der svarer til ca. fire almindelige havefliser.

Jorden er varmere, jo længere man graver ned

Jordens temperatur få meter nede er på seks til otte grader, og temperaturen er stabil året rundt. For hver 100 meter, der bores dybere, stiger temperaturen med ca. en til tre grader. Det er denne varme, jordvarmeanlægget benytter til opvarmning af boligen og det vand, der kommer ud af hanerne.

Jorden skal have god varmeledningsevne
For at anlægget skal blive ved med at kunne levere varme, skal der komme “ny varme” til, og det kræver, at boringen fører ned i jordlag, som har en tilstrækkelig god varmeledningsevne.

Jordbundsforholdene skal først tjekkes nøje

Derfor er det vigtigt, at det firma, der borer brønden, undersøger jordbundsforholdene nøje. Det gøres ved hjælp af oplysninger fra andre boringer i området samt tilgængelige geologiske data. Der skal bl.a. tages hensyn til, at det primært er den del af boringen, der ligger under grundvandsspejlet, som kan levere varme på langt sigt.Så meget koster et lodret jordvarmeanlæg
Den gennemsnitlige pris for at bore brønden ligger på 12.500 kr. pr. kW, anlægget skal levere – et gennemsnitligt parcelhus har brug for 5-9 kW. Men tilbud udregnes for hver enkelt boring. Som udgangspunkt koster installationen og varmepumpen ca. 125.000 kr.

Sådan ser anlægget ud

Foto: GeoDrilling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Varmepumpen placeres i bryggerset. Den omsætter jordvarmen til en temperatur, der passer til husets vandhaner og radia­torer.

2. Varmen hentes ind via slanger, der forbinder varmepumpen og boringen med hinanden.

3. En lille inspektionsbrønd på 20 cm i højden og 50 cm i diameteren er alt, hvad det færdige anlæg fylder i haven.

4. Varmeslangerne indeholder en ipa-væske, der cirkulerer i de lukkede rør. Væsken bringer jordens varme op til varmepumpen, der bringer den videre til husets vandhaner og radiatorer.,

5. ”Propper” for min. hver 5 m skal sikre, at eventuel overfladeforurening ikke kan trænge ned til grundvandet, og at de forskellige lag med grundvand ikke kan “kortslutte”. Proppen består af et tæt ler-materiale (bentonit). Nogle kommuner stiller krav om bentonit i hele boringens længde.

6. Grundvandsspejl – varmeslangerne skal bores så dybt ned, at de går igennem flere grundvandsspejle. Det skyldes, at de vandmættede sand- og gruslag har en højere varmeledningsevne.

7. Der bores 120-180 m ned i jorden. Her er temperaturen ca. 8-12°.

Du skal søge din kommune om tilladelse til jordvarmeanlægget
Din bo­pæls­kommune skal give dig lov til at eta­blere et lodret jordvarmeanlæg. Spørg kommunen eller brøndborerfir­maet efter et ansøgningsskema. Du kan læse mere om reglerne for jordvarmeanlæg i bekendtgø­relse 1019 fra Miljøministeriet (af 25. oktober 2009). Eller tryk på linket til den i boksen "Gode links om jordvarme og varmepumper"  her ved siden af artiklen.

Det er blevet nemmere at få tilladelse
I 2009 kom en ny bekendtgørelse fra Miljøministeriet om jordvarme, der bl.a. indeholder detaljerede regler for, hvordan borehulet skal “pakkes” med den meget tætte ler-art bentonit – så forurening undgås. Bekendtgørelsen har gjort det lettere at få tilladelse til boringerne.

Før du går i gang: undersøg om huset skal efterisoleres
Inden du går i gang med at få etableret lodret jordvarme, er det også vigtigt at finde ud af, hvor stort varmeforbrug du har i huset, og om huset evt. skal efterisoleres – kontakt en fagmand og få hjælp.

Lodret jordvarme er stadig en meget ny teknik
Det skal understreges, at varmeboringer med den nyeste teknik fortsat er rimeligt nyt under danske forhold – der findes derfor ikke langtids-erfaringer med systemet. Det anslås, at der inden for de senere år er udført omkring 175 lodrette boringer til jordvarmeanlæg i Danmark.

Den gamle boreteknik er ikke så god som i dag
Der findes desuden ældre varmeboringer, hvor erfaringerne er blandede – nogle har kørt upåklageligt i mange år, andre “løb tør for varme” efter nogle år. Grunden kan være, at de blev udført med en dårligere boreteknik end den, der er udviklet i dag, en del af boringerne var ikke dybe nok – ligesom varmeslangerne også er bedre i de nye anlæg.

Læs mere om hvorfor det i dag vurderes som en god teknik, der vinder mere og mere frem i artiklen Lodret jordvarme - fakta og myter

31. oktober 2011 Lise Mortensen Høy, 1110
Mere om Vedvarende energi

Boligejerne tænker mere på pengepungen end på klimaet

Fokus på klimaet er blevet større de sidste par år. Alligevel er det ikke klima, som boligejerne tænker mest over, når de udskifter deres olie- eller gasfyr. Se her, hvor mange boligejere, der vil udskifte varmeforsyning på grund af økonomiske besparelser.

Sådan sparer du penge på dit vandforbrug

Ved du, hvor meget vand du bruger i din dagligdag? Hvis du ikke er klar over det, kan det være en god ide at sætte dig ind i det - så har...

Sådan får du let grøn strøm i hjemmet

Vindmøller, solceller og vandkraft - selvom flere ønsker sig grøn strøm i hjemmet, kan det for mange virke uoverskueligt at bidrage til den...

Overraskende: Vi overser effektive muligheder for energioptimering

Danske boligejere er gode til at skifte elpærer, isolere og investere i energirigtige vinduer. Men de mest energieffektive tiltag, kender vi kun ganske lidt til, viser ny undersøgelse.

Så glade er danske solcelleejere

Der er mange gode grunde til at købe et solcelleanlæg som privat husejer - og ikke kun økonomiske. Det viser en ny, stor undersøgelse, der...

Ny dansk solvarme-teknologi kan sende solens stråler ud i dine...

Sollys, plastfolie og en glasplade. Det er hovedingredienserne i en ny dansk solfanger, der i går blev indviet i Lendemarke på Møn. De...

Derfor skal du skifte HELE dit tag ud med solceller

Solceller pynter sjældent på taget, men nu kan du vælge at få en tagløsning, der udelukkende består af solceller. Det er pænt, og taget tjener sig selv ind og bliver en overskudsforretning på længere sigt.

6 myter om solceller, du IKKE må tro på

Solceller er den form for vedvarende energi, som vi kan stole mest på. Solen forsvinder ikke – selv på den mest grå novemberdag i Danmark...

Solcelleejere må vente på penge for overskydende strøm

Den nye solcelleordning er ikke godkendt af EU, så overskydende strøm bliver ikke honoreret pt.

Ny politisk strategi for solcelle-energi

Regeringen er netop kommet med et udspil til en ny strategi for solcelleanlæg. For husejere betyder strategien, at det også i fremtiden vil være en god forretning at investere i et anlæg og producere sin egen el. Desuden fjernes det hidtidige loft på anlæggets størrelse.

Tjek kvaliteten af solcelleanlægget, inden du køber - der er stor...

Solceller skal holde i 25 år. Derfor skal du tjekke kvaliteten – både af solcellerne og leverandøren, før du køber solanlægget, ellers kan...

Vær sikker på, at taget kan bære solcellerne - få skriftligt bevis...

Dit tag skal kunne bære et nyt solcelleanlæg - husk at få skriftlig dokumentation for, at taget kan bære solcelleanlægget, så undgår du de...

En luftsolfanger giver varme og et bedre indeklima

En luftsolfanger har i flere år været populær blandt ejerne af fritidshuse. Den sørger for frostfrie sommerhuse i vinterhalvåret og et godt indeklima for en forholdsvis beskeden investering. I dag fås luftsolfangeren med en sådan kapacitet, at den også er blevet interessant for villaejere.

Få en solfanger og spar på varmeregningen

En solfanger og andre energiinvesteringer har resulteret i en halvering af varmeregningen hos en familie, der egentlig bare skulle have...

Tips om solenergi

Trods de mørke danske vintermåneder er der ingen grund til ikke at udnytte solskinstimerne, når de er der. Solenergi skal kunne betale sig...