Dit hus i marts

Det skal laves i huset i marts.

  • Gå en tur på taget og udskift defekte tagsten eller plader. Tjek også tag og loft for utætheder i skotrender, fuger og mørtel, inddækninger ved skorsten og eventuelle tagvinduer.
  • Linoleumsgulvet kan vedligeholdes med grundrens, grundingsolie, plejeolie og polering.
  • Rens tagrender og tjek dem og alle nedløbsrørene for storm-skader og slitage.
  • Husk at afkalke vaskemaskinen. I det meste af Danmark er vandet hårdt (dvs. over 8 dH°), så du bør køre et vaskeprogram med afkalkningsmiddel hvert halve år.
  • Gå sikringerne efter, og test HFI- eller HPFI-relæet. Springer sikringerne tit, er der noget galt, og du bør kontakte en elektriker.
  • Det er klogt at få et autoriseret eftersyn af kloakken min. hvert 5. år. En TV-inspektion er dyr, men kan undgå propper og skader.
27. april 2007
Mere om
betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.