Afrensning af facade

Tekst og Tegning: Jan Pasternak, idényt nr. 6, 2006Vi vil gerne have pudset facaden på vores hus, som nu er malet. Hvordan fjerner vi den gamle maling – kan vi evt. sandblæse eller højtryksspule?

Svar:
Det kan være svært at afrense gammel maling uden at beskadige facaden. Netop sandblæsning (blæserensning) er en meget hårdhændet måde. Der findes dog alternativer, fx spuling med varmt vand, kemisk rens, skrabning og flammerensning. At vælge, hvilken metode der egner sig til jeres hus, og derefter foretage afrensningen er absolut ikke gør det selv-arbejde. Overlad det til et specialistfirma.
31. maj 2006
Mere om
betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.