Carport tæt på skel
Vi planlægger at bygge en carport.
Er der særlige regler for afstand til skel, hvordan er det med højden, og skal vi ansøge om tilladelse?

Svar:
Tag altid først en snak med kommunens tekniske forvaltning, eller send en byggeanmeldelse.
Ifølge bygningsreglementet må en carports areal højst være 50 m2 og den samlede længde mod skel højst 12 m. Derudover må den del af carporten, der ligger mindre end 2,5 m fra skellet, ikke overstige 2,5 m i højden. Længere inde på grunden må højden ikke være over 1,4 x afstanden til skellet – svarende til den stiplede linje på tegningen. Der må heller ikke være vinduer mod skel. Herudover kan der desuden gælde lokale regler.


9

6. november 2005
Mere om
betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.