Hvide rande på fliserne
Nogle af de ellers ret nye betonfliser på terrassen har fået grimme hvide rande – hvad skyldes det, og hvad kan vi gøre for at fjerne dem?

Svar:
Der er nok tale om kalkudblomstringer, som opstår ved, at fugt trækker kalk med sig inde fra betonen og derefter fordamper og efterlader kalken på overfladen.
Kalken har kun kosmetisk betydning, men hvis den ikke forsvinder af sig selv, kan du prøve at feje stenene over med sand. Hvis kalkrandene er voldsomme, kan de fjernes med en opløsning af 5 pct. saltsyre i vand, som skal virke nogle minutter og derefter skylles væk med vand. Det kan dog føre til mindre misfarvninger. Husk at hælde syren i vandet, ikke omvendt, og brug beskyttelseshandsker!
3. september 2005
Mere om
betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.