Krav til gelænder


Tegning: Jan Pasternak
Vi skal til at indrette tagetagen til beboelse og vil gerne byggeen flot trappe. Er der nogle lovkravel.lign., vi skal følge, når vi laver gelænder på trappen?

Svar:
Det eneste krav til udformningen af gelænderet i småhuse er, at det skal udføres, så børn trygt kan færdes på trappen. Gelænderet skal være mindst 100 cm højt, og lodrette åbninger i gelænderet må højst være 12 cm brede.
28. oktober 2004
Mere om
betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.