En af de første beslutninger, der skal tages er: Skal det nye tag ligne det gamle eller skal materialet være noget helt nyt.
En af de første beslutninger, der skal tages er: Skal det nye tag ligne det gamle eller skal materialet være noget helt nyt. Foto: Lafarge

Udskiftning af taget tager tid – sådan deler du projektet op

Tag

Beslutningen om, at taget skal udskiftes, er kun den første i en hel række. Ud over valg af ny tagbelægning skal du også tage stilling til, om der skal ske andre ændringer ved taget, og myndighederne skal tages i ed.


Opgaverne er mange, når beslutningen først er taget
Når beslutningerne er taget i forhold til udskiftningen af det gamle tag, kommer der en lang række opgaver: Der skal indhentes tilbud på arbejdet, der skal laves en aftale, og arbejdet skal derefter udføres. Du kan lade det udførende håndværksfirma rådgive dig, men du kan også vælge at hyre en uvildig rådgiver i form af en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør til at hjælpe dig igennem processen.

Samme slags tag eller et helt nyt?
Den simpleste løsning vil være, at du vælger den samme tagbelægning som tidligere til det nye tag og ikke foretager nogen ændringer på taget ud over nødvendige reparationer og efterisolering. Vælger du en anden tagbelægning, skal du være opmærksom på, at der er forskel på tunge tage som tegl og betontagsten og lette som fx pap, fibercement og stål. Hvis husets nuværende tag er let, er det ikke sikkert, at tagkonstruktionen kan bære et tungt tag uden at blive forstærket.


Læg et budget før du går i gang med at indhente tilbud
Andre muligheder, når du alligevel skal have nyt tag, indbefatter ændring af tagformen fx fra lav til høj rejsning og måske etablering af ovenlys eller kviste for at give mere plads og lys.
Jo større ændringer og mere eksklusive materialer du ønsker, jo større vil udgiften selvsagt være, så det er en god idé, at du tidligt opstiller en økonomisk ramme for projektet.

Husk 10 pct. til uforudsete udgifter
Det er en god idé at være forudseende og afsætte omkring 10 pct. af den totale entreprisesum til uforudsete udgifter. Hvis der fx er tale om et gammelt tag, er det ikke til at vide, hvad man finder, når man lukker op, og det kan vise sig nødvendigt med mere omfattende reparationer. Egentlige ekstraarbejder undervejs i arbejdet bør aftales skriftligt og bør ske på baggrund af et supplerende tilbud, men undgå så vidt muligt at ændre i planerne undervejs, da det hurtigt kan få budgettet til at skride.


Indhentning af tilbud hos firmaer
Afhængigt af det valgte tagmateriale m.m. vil der både skulle indgå murer- og tømrerarbejde samt evt. blikkenslagerarbejde i udførelsen. Du kan enten henvende dig til specialiserede tagfirmaer eller en håndværksmester med erfaring i tagarbejde, når der skal indhentes tilbud. Problemet ved til budsindhentningen kan være, at det er svært at sammenligne de ydelser, de forskellige tilbyder, hvis projektet ikke er meget præcist beskrevet på forhånd.

Du kan også vælge en entreprenør
Det problem kan du undgå ved at have en rådgiver tilknyttet, som udarbejder tegninger og beskrivelse, som der så indhentes tilbud ud fra hos en hovedentreprenør. Hovedentreprenøren er ansvarlig for alt arbejdet og levering af materialer og refererer direkte til dig eller din rådgiver. Har du ingen rådgiver, kan du vælge totalentreprisen, hvor det udførende firma mod et ekstra honorar også projekterer taget og indhenter eventuelle tilladelser osv.


Tilbudene skal være sammenlignelige

For at kunne vurdere tilbuddene er det vigtigt, at de er sammenlignelige, og at de indeholder så få forbehold som muligt. Når det rigtige tilbud er valgt, er det vigtigt at udarbejde en skriftlig aftale, der skal indeholde beskrivelser af entreprenørens ydelser, en realistisk tidsplan og forhold omkring betaling. Ved større arbejder aftales ofte a conto-betalinger, når givne procentdele af arbejdet er udført. Normalt tilbageholdes et mindre beløb fra den endelige betaling til at sikre, at eventuelle fejl og mangler bliver ordnet.
22. januar 2007
Mere om Tag

Højesteret: Sortglaseret tegl må ikke genere naboen

Tag For nylig faldt der dom i en nabostrid, der har stået på i 13 år. Et husejer-par skal mindske genskinnet fra deres tag, så det ikke længere generer naboen. Og dommen kan have konsekvenser for andre husejere.

Rens taget miljørigtigt

Tag Algemidler skal altid være godkendte, både når du selv renser tag, og når du får et firma til det.

Tjek tagets svage punkter

Tag Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problem...

Få lys gennem taget

Tag I dag isolerer vinduer lige så godt som andre bygningselementer – de kan ligefrem tilføre huset varme. Så er der plads på taget, er det altid en god idé med flere vinduer ved siden af hinanden.

Nyt tag til huset – hvad skal jeg vælge?

Tag Hvornår skal det gamle tag skiftes til nyt? Må du selv gøre det, og hvilke krav skal taget leve op til? Hvilken tagbelægning holder længst?...

Hvilket tag lever længst?

Tag Et nyt tag løfter boligen op i en særlig klasse - og så har du glæden i mange år.

Pas godt på dit tag

Tag Uanset dit valg af tagbelægning, så holder dit tag længere, hvis du tjekker det regelmæssigt.

Vejret kan skade dit hus - sådan forebygger du

Tag Kraftige storme, skybrud, metervis af sne i mange uger og derefter vand, når det begynder at tø. Alt sammen faktorer, der sætter vores...

Tagtjek - reparation af fejl på taget

Tag Når du skal gå dit tag igennem, er det vigtigt at have en tjekliste ved hånden, så du får repareret synlige fejl og små defekter. Her får...

Det er nødvendigt at gennemgå taget grundigt for utætheder.
Denne artikel er sponsoreret

Kan taget på dit hus klare en vinter med sne og frost?

Tag Et tag med fejl og mangler kan gøre stor skade ved dit hus – især hvis det bliver en hård vinter. Et utæt tag kan betyde slemme vandskader på huset, råd og svamp og være årsagen til et dårligt indeklima på grund af fugt og skimmelsvamp. Du kan forebygge ødelæggelserne ved selv at tjekke for fejl og mangler eller vælge at få et gratis tjek af dit tag af fagfolk.

Vedligehold huset - få en fast rutine, så undgår du skader

Tag Det er dyrt at rette op på skader på huset, hvis du lader stå til. Få dig en fast rutine med at gå en runde om dit hus med en blok og en...

Få et fladt tag på dit hus

Tag Det flade tag giver spændende arkitektur både inde og ude. Taget ser fladt ud, men har en lille hældning, så vandet løber af, og der ikke...

Et undertag holder vandet helt ude

Tag Skal du have nyt tag, er det vigtigt ikke at spare på undertaget. Det skal kunne holde lige så lang tid som selve belægningen, og så beskytter det mod vand, der siver gennem taget. Et andet plus er, at et undertag beskytter huset i den tid, det tager at lægge taget.

Zinktaget kræver ikke vedligeholdelse

Tag Skal toppen af huset fornys, og er du i øjeblikket i gang med at indhente tilbud og kigge på priser, er det en god idé at overveje et altern...

Tjek på kvisten

Tag Kviste på taget ser vi som regel kun fra jorden af, men sjældent på tæt hold. Kontroller, at zinkinddækningerne er hele – uden tæringer,...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.