En af de første beslutninger, der skal tages er: Skal det nye tag ligne det gamle eller skal materialet være noget helt nyt.
En af de første beslutninger, der skal tages er: Skal det nye tag ligne det gamle eller skal materialet være noget helt nyt. Foto: Lafarge

Udskiftning af taget tager tid – sådan deler du projektet op

Tag

Beslutningen om, at taget skal udskiftes, er kun den første i en hel række. Ud over valg af ny tagbelægning skal du også tage stilling til, om der skal ske andre ændringer ved taget, og myndighederne skal tages i ed.


Opgaverne er mange, når beslutningen først er taget
Når beslutningerne er taget i forhold til udskiftningen af det gamle tag, kommer der en lang række opgaver: Der skal indhentes tilbud på arbejdet, der skal laves en aftale, og arbejdet skal derefter udføres. Du kan lade det udførende håndværksfirma rådgive dig, men du kan også vælge at hyre en uvildig rådgiver i form af en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør til at hjælpe dig igennem processen.

Samme slags tag eller et helt nyt?
Den simpleste løsning vil være, at du vælger den samme tagbelægning som tidligere til det nye tag og ikke foretager nogen ændringer på taget ud over nødvendige reparationer og efterisolering. Vælger du en anden tagbelægning, skal du være opmærksom på, at der er forskel på tunge tage som tegl og betontagsten og lette som fx pap, fibercement og stål. Hvis husets nuværende tag er let, er det ikke sikkert, at tagkonstruktionen kan bære et tungt tag uden at blive forstærket.


Læg et budget før du går i gang med at indhente tilbud
Andre muligheder, når du alligevel skal have nyt tag, indbefatter ændring af tagformen fx fra lav til høj rejsning og måske etablering af ovenlys eller kviste for at give mere plads og lys.
Jo større ændringer og mere eksklusive materialer du ønsker, jo større vil udgiften selvsagt være, så det er en god idé, at du tidligt opstiller en økonomisk ramme for projektet.

Husk 10 pct. til uforudsete udgifter
Det er en god idé at være forudseende og afsætte omkring 10 pct. af den totale entreprisesum til uforudsete udgifter. Hvis der fx er tale om et gammelt tag, er det ikke til at vide, hvad man finder, når man lukker op, og det kan vise sig nødvendigt med mere omfattende reparationer. Egentlige ekstraarbejder undervejs i arbejdet bør aftales skriftligt og bør ske på baggrund af et supplerende tilbud, men undgå så vidt muligt at ændre i planerne undervejs, da det hurtigt kan få budgettet til at skride.


Indhentning af tilbud hos firmaer
Afhængigt af det valgte tagmateriale m.m. vil der både skulle indgå murer- og tømrerarbejde samt evt. blikkenslagerarbejde i udførelsen. Du kan enten henvende dig til specialiserede tagfirmaer eller en håndværksmester med erfaring i tagarbejde, når der skal indhentes tilbud. Problemet ved til budsindhentningen kan være, at det er svært at sammenligne de ydelser, de forskellige tilbyder, hvis projektet ikke er meget præcist beskrevet på forhånd.

Du kan også vælge en entreprenør
Det problem kan du undgå ved at have en rådgiver tilknyttet, som udarbejder tegninger og beskrivelse, som der så indhentes tilbud ud fra hos en hovedentreprenør. Hovedentreprenøren er ansvarlig for alt arbejdet og levering af materialer og refererer direkte til dig eller din rådgiver. Har du ingen rådgiver, kan du vælge totalentreprisen, hvor det udførende firma mod et ekstra honorar også projekterer taget og indhenter eventuelle tilladelser osv.


Tilbudene skal være sammenlignelige

For at kunne vurdere tilbuddene er det vigtigt, at de er sammenlignelige, og at de indeholder så få forbehold som muligt. Når det rigtige tilbud er valgt, er det vigtigt at udarbejde en skriftlig aftale, der skal indeholde beskrivelser af entreprenørens ydelser, en realistisk tidsplan og forhold omkring betaling. Ved større arbejder aftales ofte a conto-betalinger, når givne procentdele af arbejdet er udført. Normalt tilbageholdes et mindre beløb fra den endelige betaling til at sikre, at eventuelle fejl og mangler bliver ordnet.
22. januar 2007
Mere om Tag

Tjek tagets svage punkter

Tag Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problemer. Og forebyg større skader med midlertidige reparationer. Se her en række genveje til et sundere tag.

Sådan kan du fjerne mos på taget

Tag Mos på taget er som regel kun et problem af æstetisk karakter. Ofte tager taget ikke skade af mosbegroning, men det fylder i tagrenden, og...

Gør taget klar til næste skybrud

Tag Et voldsomt skybrud kan være en stor udfordring for dit tag - større end det er bygget til at klare. Derfor er det en god idé at tjekke...

Taget skal passe til husets oprindelige stil

Tag Man kan ikke uden videre udskifte et ældre tagmateriale med et andet og nyere. Det er der både æstetiske og tekniske årsager til. Se hvilke tommelfingerregler, der gælder for de forskellige tagtyper.

Tegl er holdbart og har økonomiske fordele

Tag Tegl har været brugt i Danmark siden 1100-tallet. Tegl er stadig en rigtig god idé, og tegltag og murstenshuse er meget populære. Det er et...

Få det hele fra dit tag: Varmt vand, strøm og opvarmning

Tag Solceller producerer elektricitet på solsiden af huset og det varme vand kommer fra en solfanger. Og regnvandet fra taget belaster heller...

Priser på nyt tag - se 4 eksempler på tegl, tagpap, stål og fiberce...

Tag Vi har indhentet priser på, hvad det vil koste at lægge fire forskellige tagtyper med udgangspunkt i samme hus. Det viste sig, at der var overraskende lille prisforskel på de forskellige tagtyper - tegltag, fibercement-tag, ståltag og tagpap.

Tjek tagets understrygning, den holder regn og sne ude

Tag Understrygning af mørtel skal tjekkes hvert år og gåes efter hvert femte år. Den moderne understrygning består af en syntetisk fuge, der...

Find ud af, hvilket tag du skal vælge til dit hus

Tag Undersøg markedet grundigt, når du skal have nyt tag. Priserne for tegl, tagpap og stål ligger tæt, mens fibercement er det billigste....

Hvilket tag lever længst?

Tag Et nyt tag løfter boligen op i en særlig klasse - og så har du glæden i mange år.

Læg et grønt tag, som mindsker risikoen for oversvømmelse

Tag Et grønt tag mindsker risikoen for oversvømmelse. Her er plads til planter og insekter til gavn for miljøet, og det aflaster presset på...

Zinktaget kræver ikke vedligeholdelse

Tag Skal toppen af huset fornys, og er du i øjeblikket i gang med at indhente tilbud og kigge på priser, er det en god idé at overveje et altern...

Få tagpap, som matcher dit hus

Tag Udvalget af farver, faconer og lister til tagpap-tage er stort, så der er gode muligheder for at finde et tag, som i udtryk matcher dit hus – det behøver ikke være en kedelig og ensformig flade. Tagpappet kan lægges på forskellige måder og kan ofte holde minimum 30 år, hvis kvaliteten er god.

Få lys gennem taget

Tag I dag isolerer vinduer lige så godt som andre bygningselementer – de kan ligefrem tilføre huset varme. Så er der plads på taget, er det...

Undgå at ødelægge husets stil, når du får nyt tag

Tag Et nyt tag kan forandre hele husets stil – til det bedre og til det værre. Forskellige materialer og farver betyder meget for hele husets...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.