Tjek tagets svage punkter

Tag

Har du ikke tid til det store tidskrævende eftersyn af taget, så lav et målrettet tjek af de steder på taget, hvor der oftest opstår problemer. Og forebyg større skader med midlertidige reparationer. Se her en række genveje til et sundere tag.

Husets tag skal modstå meget i det danske klima, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dets tilstand.
Husets tag skal modstå meget i det danske klima, og derfor er det vigtigt løbende at tjekke dets tilstand. Foto: Colourbox, istockphoto, Kristian Septimius Krogh m.fl.

Derfor skal du tjekke taget jævnligt

Det særlige danske klima med store temperaturudsving, masser af blæst, nedbør og stadig flere ekstreme vejrsituationer som storme og skybrud stiller store krav til husets klimaskærm og ikke mindst taget. Derfor bør du med jævne mellemrum tjekke taget ordentligt igennem for at sikre, at det holder tæt, og at det er i så god stand, at det kan modstå en storm.

Et grundigt tjek af taget kræver god tid og tålmodighed, men du kan også komme langt, hvis den gang i mellem foretager et hurtigere og mere målrettet eftersyn, hvor du koncentrerer dig om de svage punkter, hvor der oftest viser sig problemer.

Vandet skal ledes væk - vær opmærksom på tagrender, nedløb og brønd

Tagrender, nedløb og brønd er centrale i forhold til at lede vand væk fra huset.

Her skal du selvfølgelig løbende tjekke, at der ikke ligger blade og snavs, der blokerer for, at vandet kan løbe væk. Men en gang i mellem skal du også tjekke, om brønden er stoppet og om tagrenderne er tætte. Det er nemt at tjekke under et regnvejr, men ellers kan du bruge haveslangen og fylde vand i tagrenden.

Er der utætheder eller andre problemer med tagrenden, skal de repareres hurtigst. Ved mindre utætheder kan du bruge et produkt, der hedder "Vandfast", som du simpelthen smører på med en pensel.

Inddækninger skal tjekkes hyppigt, da de er et af de svageste punkter

Der er inddækninger omkring de ting, der bryder med tagbelægningen. Det er:

Læs også:

Priser på nyt tag - se 4 eksempler på tegl, tagpap, stål og fibercement

Vi har indhentet priser på, hvad det vil koste at lægge fire forskellige tagtyper med udgangspunkt i samme hus. Det viste sig, at der var...

  • kvist,
  • ovenlysvinduer,
  • ventilationskanaler og
  • skorsten.

 

Inddækninger er oftest lavet af et andet materiale end selve tagbelægningen, og derfor kan bl.a. vejrets påvirkning betyde, at de bevæger sig fra hinanden, så der opstår små sprækker.

Er der adgang, så er det nemmest at tjekke utætheder ved inddækninger indefra, da du her kan se, om der er trængt fugt ind. Udefra kan du tjekke, om der er tydelige sprækker mellem inddækning og tagmateriale eller evt. revner i metallet.

Er der utætheder i en inddækning bør du få en fagmand til at reparere den hurtigst muligt. Du kan evt. forsøge at lappe midlertidigt med produktet "Tagtæt", som bl.a. fås i fugepatron.

Tjek under skotrender

Mellem to tagflader, der støder op mod hinanden er skotrenden væsentlig for at lede vandet væk. Ligesom tagrenderne skal skotrenden holdes fri for blade og snavs. Du skal selvfølgelig også tjekke om der er sprækker i skotrenden, for den bliver slidt med tiden.

Finder du utætheder i selve skotrenden kan du selv lave en midleridig lapning med fx asfalttape eller "Vandfast" alt efter hvilket materiale skotrenden er lavet af. Spørg i byggemarkedet efter et egnet produkt.

Læs også:

Vedligehold taget og undgå slemme skader

Taget er husets vigtigste værn mod regn og anden nedbør. Derfor er det vigtigt at holde øje med tagets tilstand jævnligt. For et utæt tag...

Har du undertag, så er det vigtigt med jævne mellemrum at tjekke undertagets forfatning omkring skotrenden. Løse undertag er som regel hæftet ved vinklen under skotrenden, og det kan være et af de kritiske steder. Tjek at træværket ikke er fugtigt og/eller misfarvet. Er undertaget skadet under skotrenden, bør du tilkalde en fagmand.

Vindskeder skal tjekkes for revner og råd

Vindskederne er udsatte, og da de skal forhindre, at regn og sne bliver blæst ind under taget, så skal de holdes i topform. Klassiske vindskeder af træ skal du tjekke for
revner og råd, og selvfølgelig for om de trænger til træbeskyttelse. 

Opdager du problemer med vindskederne kan det bedst betale sig at skifte dem ud. Det er en forholdsvis billig reparation, og du kan ofte selv gøre det.

Beskyt remenden

Mange parcelhuse fra især 60'erne og 70'erne er udstyret med remme, der stikker ud fra huset. 

Remmen er den bjælke, som tagkonstruktionen hviler på, og grunden til, at de stikker ud fra galvmuren, er alene æstetisk. Er enderne på remmen ubeskyttede er der stor risiko for, at der kan opstå råd i bjælken.

Læs også:

Tjek tagets understrygning, den holder regn og sne ude

Understrygning af mørtel skal tjekkes hvert år og gåes efter hvert femte år. Den moderne understrygning består af en syntetisk fuge, der...

Den bedste måde at sikre sig mod råd er at beskytte enden med en kappe af fx zink.

Tagets belægning er normalt ikke et af de svageste punkter, men...

Normalt er selve tagbelægningen ikke et af de svage punkter på taget, men er dit tag af ældre dato, og har belægningen modstået årtiers vejr og vind, så bør du nok tage belægningen med på listen over det hurtige tjek.

Du skal først og fremmest kigge efter løse sten eller plader og efter revner i selve belægningen. Kig især i samlingerne, hvor der som regel først opstår slidskader. Opdager du skader på selve belægningen, bør du få en fagmand til at vurdere, om det er tilstrækkeligt at skifte de skadede sten eller plader, eller om det er tid til at få et helt nyt tag.

Er rygningen muret, så kig godt efter og se, om der er revner i mørtlen. Er der det, bør du få en murer til at mure den op.

12. juni 2017
Mere om Tag

Højesteret: Sortglaseret tegl må ikke genere naboen

Tag For nylig faldt der dom i en nabostrid, der har stået på i 13 år. Et husejer-par skal mindske genskinnet fra deres tag, så det ikke længere generer naboen. Og dommen kan have konsekvenser for andre husejere.

Rens taget miljørigtigt

Tag Algemidler skal altid være godkendte, både når du selv renser tag, og når du får et firma til det.

Få lys gennem taget

Tag I dag isolerer vinduer lige så godt som andre bygningselementer – de kan ligefrem tilføre huset varme. Så er der plads på taget, er det...

Nyt tag til huset – hvad skal jeg vælge?

Tag Hvornår skal det gamle tag skiftes til nyt? Må du selv gøre det, og hvilke krav skal taget leve op til? Hvilken tagbelægning holder længst? Hvad koster et nyt tag, og hvilke andre udgifter, er der forbundet med at skifte tag? Få svarene her.

Hvilket tag lever længst?

Tag Et nyt tag løfter boligen op i en særlig klasse - og så har du glæden i mange år.

Pas godt på dit tag

Tag Uanset dit valg af tagbelægning, så holder dit tag længere, hvis du tjekker det regelmæssigt.

Vejret kan skade dit hus - sådan forebygger du

Tag Kraftige storme, skybrud, metervis af sne i mange uger og derefter vand, når det begynder at tø. Alt sammen faktorer, der sætter vores huses konstruktioner på prøve og stiller øgede krav til byggematerialer, tage og mure, udluftning og klimaanlæg.

Tagtjek - reparation af fejl på taget

Tag Når du skal gå dit tag igennem, er det vigtigt at have en tjekliste ved hånden, så du får repareret synlige fejl og små defekter. Her får...

Det er nødvendigt at gennemgå taget grundigt for utætheder.
Denne artikel er sponsoreret

Kan taget på dit hus klare en vinter med sne og frost?

Tag Et tag med fejl og mangler kan gøre stor skade ved dit hus – især hvis det bliver en hård vinter. Et utæt tag kan betyde slemme vandskader...

Vedligehold huset - få en fast rutine, så undgår du skader

Tag Det er dyrt at rette op på skader på huset, hvis du lader stå til. Få dig en fast rutine med at gå en runde om dit hus med en blok og en kuglepen samt en kikkert eller et kamera med zoom, hvis du har et hus i flere etager. Så kan du lettere se detaljerne i højderne.

Få et fladt tag på dit hus

Tag Det flade tag giver spændende arkitektur både inde og ude. Taget ser fladt ud, men har en lille hældning, så vandet løber af, og der ikke...

Et undertag holder vandet helt ude

Tag Skal du have nyt tag, er det vigtigt ikke at spare på undertaget. Det skal kunne holde lige så lang tid som selve belægningen, og så beskytt...

En kvist på taget giver lys i stuen

Tag En kvist kan forvandle en halvmørk tagetage til et lyst rum. Kviste fås i alle design – også en kvist, der er færdig og blot skal hejses på plads på dit tag. En kvist kan bestilles efter mål og leveres færdig til at sætte på huset.

Zinktaget kræver ikke vedligeholdelse

Tag Skal toppen af huset fornys, og er du i øjeblikket i gang med at indhente tilbud og kigge på priser, er det en god idé at overveje et altern...

Tjek på kvisten

Tag Kviste på taget ser vi som regel kun fra jorden af, men sjældent på tæt hold. Kontroller, at zinkinddækningerne er hele – uden tæringer,...