Sådan laver du en radonmåling og sådan sikrer du dit hus mod radon

Sikkerhed

Hvad er radon? Radon er en radioaktiv gasart, der siver op i nogle huse fra undergrunden. Har du mistanke om høj koncentration i dit hjem, bør du straks få foretaget en måling. Radon er nemlig sundhedsskadelig og i værste fald kræftfremkaldende. Her er alle tipsene til, hvad du kan gøre for at beskytte dig mod radon.

Har din bolig kælder, skal du være opmærksom på, at der kan være radonudslip dernede.
Har din bolig kælder, skal du være opmærksom på, at der kan være radonudslip dernede. Foto: SolarVenti

Radon - kort!

Radon er en farveløs, lugtløs og radioaktiv gasart, der findes overalt i jorden, og som stiger op fra undergrunden afhængig af mængden af radium i undergrunden.

Ude i naturen er koncentrationen af radon så beskeden, at den ikke påvirker os. Problemer kan opstå, hvis radon siver ind i vores huse og ikke kommer hurtigt nok ud igen.

Det kan for eksempel ske via utætheder i soklen og terrændækket. Sker dette, kan man risikere, at koncentrationen af radon-gassen når et sundhedsskadeligt niveau. I for høje koncentrationer kan radon over tid være kræftfremkaldende. 

Radon kan meget let måles såkaldte dosimetre, som man kan bestille med posten. Derefter man har dem liggende et par måneder, hvor de opsamler data. Viser det sig, at koncentrationen af radon overstiger den anbefalede grænseværdi, kan man - afhænging af mængden af radon i huset - gøre et eller flere af følgende tiltag:

  • Tætne gulvkonstruktionen
  • Øge ventilationen i kælderen eller i selve huset
  • Etablere et radonsug

Krav til beskyttelse mod radon i huse

Bor du i et nyere hus fra efter 1995, bør det være tætnet mod radon. I bygningsreglementet er der nemlig fra og med dette årstal krav om radonsikring.

Med tiden kan der dog ske sætninger i fundamentet på et hus. Derfor kan der opstå revner i huse bygget efter 1995, hvilket kan resultere i indsivning af radon. Dette vil ofte forekomme mellem soklen eller en indvendig væg og husets bund mod jorden. 

Den gode nyhed er, at det heldigvis er nemt af lave en måling for radon i hjemmet. 

Læs også:

Sådan vedligeholder du din varmepumpe

En luft/luft varmepumpe skal passes, så kører den optimalt. Se her, hvordan du gør.

Sådan laver du en radonmåling

Målingen forgår ved at opsætte et antal små ”målebokse” - såkaldte dosimetre - i et par måneder. Efterfølgende får man dem analyseret på et laboratorium. I en almindelig et-plans villa er det tilstrækkeligt med et par dosimetre.

For mellem 500 og 1.000 kr. kan du i dag få en pakke, der inkluderer to dosimetre, analyse på laboratorium, efterfølgende rapport med angivelse af radonkoncentration samt forslag til foranstaltninger, der bør iværksættes, hvis radonkoncentrationen er for høj.

   
Et dosimeter er en lille boks, der på ingen måde er i vejen, så målingen kan foregå helt diskret og smertefrit.  

Anbefalinger i bygningsreglementet

I bygningsreglementet står der, at der i nyopførte huse ikke må være et radonindhold, der overstiger 100 becquerel pr. kubikmeter luft. Radonmålinger foretages som regel i fyringssæsonen, og målingerne korrigeres efterfølgende på laboratoriet til en værdi for et årsgennemsnit.

Grænseværdier for radon

En radonmåling er den eneste måde at finde ud af, hvor meget radon der er i et hus. Mængden af radon i et hjem måles i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3). 

  • Viser en måling, at koncetrationen er under 100 Bq/m3 i dit hus, så er der som regel ingen grund til at foretage sig yderligere.
  • Er resultatet mellem 100 og 200 Bq/m3 kan der være grund til at foretage nogle lettere foranstaltninger.
  • Viser målingen en koncentration over 200 Bq/m3, så skal der tages skridt til at reducere mængden af radon og efterfølgende måle effekten af disse tiltag. 

Sikring mod radon i hus med kælder

Det mest effektive tiltag for at mindske mængden af radon i boligen er at tætne gulvkonstruktionen, så radon ikke kan sive ind gennem små sprækker. Det kan dog være en både svær og dyr opgave i eksisterende huse.

Nemmest er det, hvis du har kælder under huset, mens det er en større udfordring i huse uden kælder. Har du kælder under huset, kan du tjekke kældergulv og -vægge for revner og utætheder, som derpå kan tætnes. Gå også rørgennemføringer efter og sørg for, at der
også er helt tæt rundt om dem.

Læs også:

10 ting du skal tænke på, når du vil indrette kælderen til beboelse

Har du en kælder, som du ikke bruger, og har du længe gået rundt og drømt om at indrette den til beboelse? Læs med her og få de vigtigste...

 

En soldrevet ventilator kan være effektiv til at fjerne radon fra fx. en kælder. Sørg for at få en fagmand til at hjælpe med at vælge den rette ventilation.

 

Sikring mod radon i hus uden kælder

Har du ikke kælder, så er det vanskeligt at komme til at tætne mod terrænet. Skal forholdsreglerne være ultraeffektive, så er det allerbedst at lægge nyt gulv i hele huset.

Indtrængningen kan dog reduceres ved at gøre gulvkonstruktionen lufttæt mod jorden. I eksisterende boliger kan det være svært, for det kræver, at gulvbelægningen fjernes, så man kan komme til at tætne revnerne i betonkonstruktionen neden under gulvet. En anden mulighed er at øge ventilationen i huset.

Læs også: Nyt tag til huset - hvilken type tag skal jeg vælge?

Øg ventilationen i huset

Det kan også være en god idé at se på muligheder for øget ventilation. Udskiftning af indeluften er nemlig et effektivt middel til at fjerne radon. Her er det dog vigtigt, at ventilationen bliver dimensioneret rigtigt, så der ikke skabes for meget undertryk, der kan resultere i at radonholdigt luft suges ind i boligen.

Har du kælder eller krybekælder, er det også oplagt at etablere ventilation her. Bliver det gjort korrekt, så er det et effektivt værn mod at få radon op i husets beboelsesrum. Men sørg for at få ventilationen dimensioneret rigtigt, så der ikke opstår andre problemer.

Læs også:

Nu kan du se, hvor mange indbrud, der er i din kommune

Med et enkelt klik kan du nu se det præcise antal indbrud i din kommune, og hvor den befinder sig på tyvenes hitliste. Statistikken afslør...

Naturlig og mekanisk ventilation

Hvis man har naturlig ventilation – altså udeluftventiler i ydervæggene – kan antallet af disse øges, så luftskiftet bliver større, og radonkoncentrationen bliver mindre. Hvis man har et mekanisk ventilationsanlæg, kan det justeres til et højere luftskifte, samtidig med at undertrykket i huset reduceres. I grelle tilfælde kan der etableres et radonsug under huset.

Etablér radonsug under huset

Et egentligt radonsug under huset er en meget effektiv løsning, som kan være nødvendig ved meget store koncentrationer, men det er ofte også en dyr løsning.  

Viser en radonmåling, at der er behov for at etablere ventilation eller egentligt radonsug, så er det vigtigt at pointere, at det ikke er almindeligt gør det selv-arbejde. Både sug og ventilation skal tilpasses forholdene i dit hus, så de ikke forårsager andre og måske større skader. 

Læs også: vælg den rigtige isolering til hulmuren.

Nemt at måle radon selv

Prisen for måling med 2-3 bokse ligger på mellem 500 og 1.000 kr. Selve målingen er uproblematisk. Man modtager boksene med posten og stiller dem i de valgte rum. Den anbefalede måleperiode er 2 måneder. Derefter sendes boksene retur i en kuvert, og efter nogle dage kommer svaret.

Problemer i nye huse

Siden 1998 har bygningsreglementet krævet, at enfamilieshuse skulle bygges, så de er lufttætte mod undergrunden, og siden 2010 har kravet været, at nybyggeri ikke må have en radonkoncentration, der overstiger 100 Bq/m3.

Boligfonden Kuben fik i 2011 foretaget en undersøgelse af 16 nybyggede huse, og den viste, at der i halvdelen af tilfældene var for høje værdier for radon, hvilket skyldtes forkert udførelse. Byggebranchen har dog gjort en del ud af at uddanne sine medlemmer siden.

Kilder: Bolius/Realdania, Dansk Radon Analyse, Radon Danmark, SolarVenti

2. februar 2016
Mere om Sikkerhed

Derfor bør du børnesikre dit hjem - og sådan gør du

Sikkerhed Faldulykker, brandulykker, drukneulykker, skoldninger, forgiftninger, og kvælninger. Listen er lang. Læs her, hvordan du forebygger, at barnet kommer galt afsted, og skab en tryg legeplads for de små.

El-installationer i hjemmet - hvad må du selv gøre?

Sikkerhed Elektricitet er en alvorlig sag. Derfor er der mange, der holder sig tilbage med el-arbejdet i hjemmet. Så forsigtig er der dog ingen grund...

Behjælpeligt trick: Derfor skal du fra nu af lægge en mønt i fryser...

Sikkerhed Et genialt trick bliver delt af flere hundrede personer på Facebook. En god idé til dig, der skal ud og rejse i ferien.

Sådan undgår du skader med knuste vinduer

Sikkerhed Op mod 1.000 danskere kommer hvert år til skade på grund af knust vinduesglas eller andet bygningsglas i hjemmet. Der er dog måder, du kan sikre dit hjem på - få et hurtigt overblik med denne guide.

Nu kan du også sikre din bolig med DNA-spray

Sikkerhed Vil du sikre din værdigenstande mod tyveri, så er DNA-spray det allernyeste. Læs her, hvordan det fungerer.

Så galt kunne det gå i haven, hvis der ingen regler var

Sikkerhed Træk i slideren på billedet inde i artiklen og se, hvorfor det giver mening med standardiseringer af regler for haveredskaber og legeredskab...

Nu kan du se, hvor mange indbrud, der er i din kommune

Sikkerhed Med et enkelt klik kan du nu se det præcise antal indbrud i din kommune, og hvor den befinder sig på tyvenes hitliste. Statistikken afslører også, at antallet af indbrud i private hjem er dramatisk faldende for tiden. 

Undersøgelse: Vi vil være gode naboer

Sikkerhed Vi er positive, når vi vurderer naboskabet, hvor vi bor. Næste skridt er at iværksætte egentlig NABOHJÆLP – det perfekte redskab, hvis vi...

Sådan overlever du lynnedslag

Sikkerhed Lyn, der flænger en oprørt himmel, er det smukkeste syn, der findes - medmindre du er ude midt i tordenvejret. Hvis du er fanget i en torden...

Guide til at undgå indbrud i julen

Sikkerhed Julen er forbundet med mange traditioner. Desværre er ikke alle traditioner lige sjove. For når julefreden sænker sig, stiger antallet af indbrud desværre også.

Læs etiketten – for dine børns skyld

Sikkerhed Det er sundt at tage børnene med i køkkenet, men helt almindelige husholdningsprodukter som vaskemiddel, afløbsrens og kalkfjerner kan...

For store gasflasker kan få grillen til at eksplodere

Sikkerhed Sikkerhedsstyrelsen advarer om faren ved at bruge for store gasflasker til grillen. I august eksploderede en flaske på grund af for højt...

Hold ferie uden indbrud

Sikkerhed Alarmer og naboer er godt, men ferie-venner er endnu bedre. Læs om, hvordan idényts chefredaktør, Anna-Lise Aaen, holder ferie med ro i maven.

7 tegn på at dit hus får besøg af indbrudstyven

Sikkerhed Tænker du nogensinde over, om dit hus afslører, at du ikke er hjemme? Se her en række ting, du bør tænke over, inden du forlader dit hjem.

Video: Verdens billigste livsforsikring

Sikkerhed Kan du redde din familie, hvis uheldet er ude? En helt almindelig godkendt røgalarm koster ikke mange kroner, men den kan redde dit og...