På to-lags vinduer er indvendig dug tegn på fugt.
På to-lags vinduer er indvendig dug tegn på fugt. Foto: Colourbox

Energiforbedringer i dit hus kræver ekstra udluftning og ventilation

Indeklima

Når du energirenoverer, er det vigtigt, at du samtidig med forbedringerne husker ekstra ventilation. Forbedringerne tætner huset og sparer energi, men det bliver sværere for fugten at komme ud. Derfor må du hjælpe den på vej med gode udluftningsvaner. Uden dem kan du i værste fald blive syg.

Hvad der er godt for energiregnskabet kan være skidt for helbredet

Det er godt for energiregnskabet at spare ved at efterisolere huset eller bygge nyt lavenergi, men det kan være skidt for dit helbred, hvis dine udluftningsvaner ikke følger med. En undersøgelse fra DTU Byg tyder på, at danskernes udluftningsvaner allerede halter gevaldigt efter behovet. Og det giver risiko for, at vi sparer os syge i miljøets navn.

Fugten har svært ved at komme ud

Nye vinduer og efterisolering “lukker” huset for en række uhensigtsmæssige utætheder – det er også hele pointen med energiforbedringer, så du kan spare på energien, men det betyder, at fugt har sværere ved selv at komme ud. Derfor skal du hjælpe den på vej med mere og bedre ventilation.

Foto: BYGERFA
Skimmelsvamp er den hyppigste gene på grund af manglende udluftninger efter energiforbedringer
Foto: BYGERFA

Almindelig udluftning er ikke nok

Erfaringen viser, at behovet for udluftning kan stige til det dobbelte. Det vil sige, at du i stedet for to-tre daglige udluftninger med gennemtræk i 5-10 min. skal op på fire-seks! Og det er urealistisk for de fleste. Når du energirenoverer, anbefaler BYG-ERFA (en fond, der indsamler og bearbejder byggetekniske erfaringer), at du følger reglerne om ventilation til nybyggeri i Bygningsreglement BR10, selvom dit hus ikke er nyt. Det betyder, at du ikke kan nøjes med almindelig udluftning. Du skal supplere med en eller flere former for mekanisk ventilation.

Det kan du selv gøre

Hver dag:

Læs også: 10 ting i dit hus, der gør dig træt

 • Luft ud min. 3 gange dagligt. Udluftning = gennemtræk i 5-10 min.
 • Emhætten skal køre, når du laver mad og 5-10 min. derefter.
 • Luk døren ud til badeværelset både under og efter et bad, så fugten ikke spredes til resten af huset.
 • Hold samme temperatur i alle rum – også i soveværelset. Ca. 20-20C. Hvis det bliver koldere, får husstøvmider gode vilkår.
 • Tør vand på gulvet i badeværelset op.
 • Tør evt. dug på vinduerne af.

Hver uge:

 • Gør grundigt rent. Skimmelsvamp trives på urene overflader. Og sporer fra skimmelsvamp sidder i støv.
 • Luft ud, mens du gør rent. Især ved gulvvask.

Generelt:

 • Sæt ikke møbler klods op ad en kold ydervæg. Min. 10 cm’s afstand.
Foto: Thermex
Fugtstyret ventilator
Foto: Thermex

Hjælp til udluftning

  • Fugtstyret ventilator: El-drevet ventilator, som automatisk tænder, når luftfugtigheden er for høj og automatisk slukker, når fugtniveauet er faldet igen. Suger den gamle luft ud. Du skal sørge for, at rummet får tilført ny frisk luft – for eksempel via et vindue.

 

  • Emhætte: For den største effekt skal du vælge en emhætte med aftræk til det fri. Hvis du har varmegenvindingsanlæg i dit hus, kan du koble en særlig emhætte til, så varmen fra køkkenet ikke går til spilde.

 

Læs også: Sådan lufter du rigtigt ud - gør op med myterne

  • Friskluftsventil (eller udeluftventil): Har forbindelse til udeluften. Har spjæld af den ene eller anden udformning, så du kan vælge, om den skal stå helt åben eller kun delvist. Der findes tre forskellige typer: – Indbygget i vinduer – I ydervægge – I loftet.

 

  • Luftsolfanger: Solceller driver en ventilator, der suger den gamle fugtige luft ud og blæser frisk opvarmet luft ind. Egnet til små (sommer)huse og kældre.

 

  • Styrede vinduer: Du kan få ovenlysvinduer med tidsindstillet åbne-lukke-funktion, så der bliver luftet ud, også selvom du ikke er hjemme, og selvom vinduer sidder højt oppe og er svære at nå.

 

 • Genvindingsanlæg: Du må ikke længere installere et centralt ventilations-anlæg i dit hus, uden at det har varme-genvinding, jf. Bygningsreglementet. Varme-genvindingen hiver varmen ud af den brugte luft, inden den sendes ud af huset. Varmen bruges til at opvarme den nye friske og koldere udeluft, inden den sendes rundt i huset.

Sådan lufter du ud, uden at få en skyhøj varmeregning

Undgå

Læs også: Den nemmeste fælde til bananfluer

 • Vindue på klem i længere tid. Det koster megen energi, og overflader og vægge omkring vinduet køles ned med risiko for, at fugt kondenserer og giver grobund for skimmelsvamp.
 • Tændte radiatorer. Der findes radiatortermostater, som automatisk slukker, når du lufter ud.

Det skal du gøre

 • Lav gennemtræk af 5-10 minutters varighed flere gange om dagen. Du lukker naturligvis lidt varme ud, men det er kun den varme, der er i luften. Vægge og inventar når ikke at blive afkølet, så luften er hurtig at varme op.
 • Alternativt kan du få installeret et genvindings-anlæg.
20 februar 2012
0

Så meget CO2 må der være i luften i dit hjem

Der er en grænseværdi for, hvor meget CO2 der må være i din bolig. Lever dit hjem op til de kriterier? Se her, hvordan du måler kuldioxiden...

2

Sådan gør du rent i boligens forskellige rum

Foråret er oplagt til en grundig rengøring. Det er en god idé at gøre hovedrent to gange om året for at mindske risikoen for allergi. De...

0

10 ting i dit hus, der gør dig træt

Her er synderne, som er skylden til, at du ikke kan komme op om morgenen.

0

Det kan du gøre for at undgå kemikalier i børneværelset

Du kan skåne dine børn for forurening indendørs ved at følge vores 7 råd til bedre indeklima i børneværelset. Rengøring og udluftning er...

2

Hold huset varmt

Tips til at komme igennem den kolde tid. Alt om udluftning, termostater og radiatorer. Luft ud og hold temperaturen konstant, det giver det...

0

6 gode råd mod fugt

Vi ser på løsningerne, vedligehold og cirka-pris. Din løsning kan være en kombination af flere metoder.

1

Isolering af huset udefra

Skal du isolere dit hus, er der gode grunde til at gøre det udefra. Når arbejdet foregår på ydersiden af huset, griber det ikke ind i væggen...

0

Dæmp støjen mellem de forskellige rum i huset

Lyd fra rum til rum kan reduceres ved tætning af alle utætheder og med en ekstra væg, et ekstra loft eller gulv. For at lyddæmpe skal du...

4

Sådan tørrer du tøj indendørs

Vasketøj skal helst tørre udenfor. Også om vinteren. Men hvis du synes, det er svært at overholde, og du heller ikke har en tørretumbler,...

3

12 simple råd til at få bedre indeklima

Med disse 12 simple råd, kan du gøre meget for at forbedre indeklimaet i dit hjem, og dermed mindske risikoen for at få allergi.

0

5 måder at få dit hjem til at dufte fantastisk

Der er forskellige dufte, der egner sig til forskellige lejligheder. Men én ting er fælles for dem alle – det er altid helt fantastisk at...

0

Allergi? Her er hjemmets oversete farer

Konstant nyseri, hævede øjne og kløende hals. Tre yderst genkendelige ting for allergikeren. Hvilke skjulte allergifarer gemmer sig i dit...

7

Sådan lufter du rigtigt ud - gør op med myterne

Der er mange myter omkring udluftning, og det er et emne, I garanteret går og småskændes om. Men hold op med det - her har du indeklimaets...

0

Dit soveværelse gør dig syg – se de 9 fælder

Soveværelset er hjemmets hvilested, hvor du slapper af og sover trygt om natten. Men soveværelset er ikke altid det sundeste sted for dig.

0

Frisk luft i huset

Kniber det med udluftningen, så se hvor let du får et bedre indeklima og sundere både hus og familie.