Fugt kan komme ind gennem kældervæggene. Det gælder især gamle huse, der har støbte murede kældervægge.
Fugt kan komme ind gennem kældervæggene. Det gælder især gamle huse, der har støbte murede kældervægge.

Fugtsikring af kælderen

Indeklima

Fugt i kælderen skaber problemer. Det giver gode betingelser for angreb af råd og svamp, og i nogle tilfælde kan problemerne brede sig længere op i husets konstruktioner, evt. i form af ægte hussvamp, der er en meget alvorlig sag.


Kan give helbredsproblemer

Det dårlige indeklima, som følger med fugtproblemer og svampeangreb, kan have negativ indvirkning på helbredet. Fx kan skimmelsvampe give problemer, hvis du lider af allergi og astma.

Søg evt. rådgivning hos en arkitekt
Fugtproblemern
e kan skyldes mange ting, og det kan være meget svært at finde synderen. Har du alvorlige problemer, skal du søge rådgivning hos en arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør. Der er en lidt flydende grænse mellem en almindelig, lidt fugtig kælder og så en kælder med egentlige fugtproblemer. Hvad og hvor meget, der skal gøres, afhænger derfor også af, hvad du gerne vil bruge kælderen til, og hvor mange penge du vil ofre.

Tegn på fugt
Symptomerne på en kælder med fugtproblemer er synlige indefra, selvom fugten normalt kommer udefra. Almindelige tegn er:
  • Muggen og kedelig lugt nede i kælderen
  • Fugtskjolder på gulvet og på væggene
  • Afskalninger af puds eller maling eller porøse og løse overflader
  • Saltudblomstringer på kældervæggene
  • Opfugtning af træværk eller opbevarede genstande
  • Vækst af skimmelsvamp

Utætte ydervægge i kælderen
Fra jordlagene rundt om huset kan fugt presses ind gennem kældervæggene fra siden, hvis de ikke er helt tætte. Det gælder især gamle huse, der ikke har støbte, men murede kældervægge. I nogle tilfælde er drænet rundt om huset tilstoppet eller mangler helt, så vandet ikke kan løbe væk. Hvis fugtproblemerne ikke optræder i hele kælderen, men kun lokalt, kan de skyldes utætte afløbsbrønde, tagnedløb eller vandrør.

Læs på næste side om andre årsager til fugtproblemer.
#br

 
 

Det kan være vanskeligt, at slippe af med fugten igen.

Ventalition og varme hjælper
Tætte beklædninger og maling på indersiden af kældervæggene spærrer fugten inde i væggene og kan presse den længere op, hvor den giver problemer. Mindre fugtproblemer kan afhjælpes ved at fjerne de tætte beklædninger og maling fra væggene, reparere pudset og male med en diffusionsåben maling som fx silikatmaling. Desuden etableres god ventilation ved hjælp af riste i væggene suppleret af en svag, men konstant varme i kælderen.

Stop fugten udefra
Er der ikke mulighed for en udvendig løsning, findes der metoder til at stoppe fugten indefra, fx ved at etablere en vandtæt membran påført en speciel puds, som tillader muren at ånde, men stopper vandindtrængning. Ved at bore huller i muren og herigennem imprægnere den, er det i nogle tilfælde desuden muligt at stoppe opstigende fugt.

Andre årsager til fugtig kælder
Fugt fra badeværelse, tøjvask og tøjtørring kan give problemer, hvis kælderen ikke er ventileret nok. Kondens, hvor vand fra den fugtige luft dannes på de kolde overflader, modvirkes med god ventilation og svag opvarmning. En defekt eller overbelastet kloak kan også give vand i kælderen. I så fald skal du kontakte din kloakmester, der kan foretage en inspektion.


Utæt kældergulv
Hvis det ikke hjælper, kan en væsentlig mere omfattende løsning være at fritgrave hele fundamentet, lægge et nyt omfangsdræn og tætne ydervæggene ude fra med asfalt eller såkaldte grundmursplader (profilerede plader af plast). Alt dette er arbejde for professionelle, da fritgravningen kan resultere i alvorlige sætningsskader.

Vandtæt lag på betongulvet

På moderne huse ligger der både isolering og et drænlag under kældergulvet, som holder kulde og fugt væk fra kældergulvet. Mangler disse lag, kan der suges fugt direkte op gennem kældergulvet. En ret enkel løsning kan være at tætne betongulvet med et vandtæt lag støbeasfalt eller en vandtæt membran med flisegulv ovenpå. Den mest omfattende løsning består i at hugge det gamle gulv op og grave ud, inden der etableres et drænlag med trykfast isolering ovenpå. Til sidst støbes et nyt gulv, med en vandtæt membran under.

Redaktøren anbefaler

22 januar 2007
0

Kan denne ananasplante stoppe snorken?

Ananasplanten, Ananas comosus cariegatus, har inden for det sidste år skabt stor interesse i Danmark, da planten siges at kunne stoppe...

0

Så meget CO2 må der være i luften i dit hjem

Der er en grænseværdi for, hvor meget CO2 der må være i din bolig. Lever dit hjem op til de kriterier? Se her, hvordan du måler kuldioxiden...

2

Sådan gør du rent i boligens forskellige rum

Foråret er oplagt til en grundig rengøring. Det er en god idé at gøre hovedrent to gange om året for at mindske risikoen for allergi. De...

0

10 ting i dit hus, der gør dig træt

Her er synderne, som er skylden til, at du ikke kan komme op om morgenen.

0

Det kan du gøre for at undgå kemikalier i børneværelset

Du kan skåne dine børn for forurening indendørs ved at følge vores 7 råd til bedre indeklima i børneværelset. Rengøring og udluftning er...

2

Hold huset varmt

Tips til at komme igennem den kolde tid. Alt om udluftning, termostater og radiatorer. Luft ud og hold temperaturen konstant, det giver det...

0

6 gode råd mod fugt

Vi ser på løsningerne, vedligehold og cirka-pris. Din løsning kan være en kombination af flere metoder.

1

Isolering af huset udefra

Skal du isolere dit hus, er der gode grunde til at gøre det udefra. Når arbejdet foregår på ydersiden af huset, griber det ikke ind i væggen...

0

Dæmp støjen mellem de forskellige rum i huset

Lyd fra rum til rum kan reduceres ved tætning af alle utætheder og med en ekstra væg, et ekstra loft eller gulv. For at lyddæmpe skal du...

4

Sådan tørrer du tøj indendørs

Vasketøj skal helst tørre udenfor. Også om vinteren. Men hvis du synes, det er svært at overholde, og du heller ikke har en tørretumbler,...

3

12 simple råd til at få bedre indeklima

Med disse 12 simple råd, kan du gøre meget for at forbedre indeklimaet i dit hjem, og dermed mindske risikoen for at få allergi.

0

5 måder at få dit hjem til at dufte fantastisk

Der er forskellige dufte, der egner sig til forskellige lejligheder. Men én ting er fælles for dem alle – det er altid helt fantastisk at...

0

Allergi? Her er hjemmets oversete farer

Konstant nyseri, hævede øjne og kløende hals. Tre yderst genkendelige ting for allergikeren. Hvilke skjulte allergifarer gemmer sig i dit...

7

Sådan lufter du rigtigt ud - gør op med myterne

Der er mange myter omkring udluftning, og det er et emne, I garanteret går og småskændes om. Men hold op med det - her har du indeklimaets...

0

Dit soveværelse gør dig syg – se de 9 fælder

Soveværelset er hjemmets hvilested, hvor du slapper af og sover trygt om natten. Men soveværelset er ikke altid det sundeste sted for dig.

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.