Det er vigtigt at lufte godt ud i udestuen hver dag.
Det er vigtigt at lufte godt ud i udestuen hver dag.

Opvarmning af din udestue

Udestue

Varme, isolering og gode vinduer er kombinationen, der holder fugten nede i din udestue.


Bygningsreglementet BR08

Med det nyeste bygningsreglement BR08, som trådte i kraft den 1. august 2008, er det ligegyldigt i forhold til bebyggelsesprocenten, om en nyopført udestue eller lukket glasoverdækning er opvarmet eller uopvarmet. Uanset hvad, tælles udestuen i modsætning til tidligere med, når grundens samlede bebyggede areal beregnes.

Grunden kan bebygges med 30 pct.
Til gengæld kan du nu bebygge grunden med 30 pct. mod tidligere 25 pct. Dog kan en lokalplan indeholde et skrappere krav, og lokalplaner går lovmæssigt altid forud for bygningsreglementet. Udestuen skal også indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR), idet den indgår i beregningen af boligens samlede areal.

Læg varme ind
Når man fremover ikke længere kan undgå at betale skat for udestuen, bør man overveje at indlægge varme fra starten og isolere ydervæggene og taget i forhold til de almindelige regler for tilbygninger.
Dermed har man nemlig bedre muligheder for at undgå problemer med kondensvand, som siver ned ad vægge og vinduer, uden at det koster for meget på varmeregningen.

Høj luftighed
I en dårligt isoleret udestue, som ofte har store vinduesarealer, vil temperaturen om dagen hurtigt blive høj. Samtidig har man tit mange planter i udestuen, som afgiver en masse fugt til luften. Resultatet er en høj luftfugtighed.

Temperaturen falder hurtigt
Når solen forsvinder om aftenen, falder temperaturen i udestuen hurtigt med den uheldige følge­virkning, at vanddampen i luften kondenserer på alle de koldeste overflader.

Kædens svage led
Der er altså tre faktorer, som spiller en væsentlig rolle, når man skal håndtere kondensproblemer: Styring af lufttemperaturen, isoleringsevnen i taget, ydervæggene og vinduerne samt udluftning af den fugtige luft. Hvis bare én af tingene overses, får man problemer med kondens, eller en alt for stor varmeregning for at kunne holde temperaturen tilstrækkelig høj om natten.


Læs mere næste side.#br

Der skal luftes ud
Det nytter med andre ord ikke at højisolere ydervæggene og sætte lavenergiruder i vinduerne, hvis man ikke sørger for at lufte tilstrækkeligt ud og holde temperaturen oppe på et rimeligt niveau om natten. Uanset hvor godt vinduerne isolerer, vil temperaturen på rudens inderside på et tidspunkt nå det såkaldte dugpunkt, og vandet vil begynde at drive ned ad vinduet.

Spar ikke på isoleringen
Omvendt vil det blive dyrt at varme udestuen så tilpas op om natten, at vanddampen ikke kondenserer, hvis man ikke har isoleret ydervæggene og vinduerne rimeligt. Så har man først besluttet sig for at indlægge varme i udestuen, kan det ikke betale sig at spare på isoleringen.

2-4 gange dagligt
Og endelig er udluftning i løbet af dagen lige så vigtig som isolering og varme. 2-3 gange dagligt af 5-10 minutter.

Opvarmning
Hvis man indlægger opvarmningsmulighed i udestuen, skal tag, ydervægge og vinduer leve op til bygningsreglementets krav om isoleringsevne, den såkaldte U-værdi. For vinduer er kravet, at U-værdien skal være mindst 2,00 W/mK. For taget og ydervæggene er kravet henholdsvis 0,25 og 0,40 W/mK.

Dug indenfor

Lavenergivinduer kan både dugge på indersiden og yder-siden. Fordi de isolerer så godt, kan temperaturen på ydersiden blive så lav, at udeluftens vanddamp kondenserer på ruden. Det er et fænomen, som oftest ses en klar forårs- eller efterårsmorgen. Dug på ydersiden er et godt tegn.

Havens rum går fri
I bygningsreglementet BR08 står, at “Etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende”. Dog regnes åbne overdækninger og åbne terrasser mv. ikke med.
8 juli 2011
0

Få den udestue, der passer bedst til dig og dit hus

En udestue forlænger sæsonen og bringer dig "tættere på naturen". Udestuen har masser af kvaliteter at byde på, men bygge-projektet skal...

0

Udestue lukker haven og naturen indenfor

For tretten år siden byggede familien Murray sit røde hus tæt ved Norrviken nord for Stockholm. Senere fik de et ønske om at bygge en udestu...

0

Vælg den rigtige pavillon til din have, og få et ekstra rum

En pavillon i havengiver dig mulighed for at få et ekstra rum til familien, vennerne og haveredskaberne. Pavillonen giver samtidig god...

0

Rækkehushaven blev et frodigt fristed med udestue

Familien Quist forvandlede en hældende grund med træer og krat til en have fyldt med staudebede og en funktionel udestue, der bruges flittig...

0

Vælg et uderum, der passer præcis til din have

Først købte familien Ställdal-Eriksson en pavillon, så kom drivhuset til og senest udestuen. Fælles for alle uderum er, at de er funktionell...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.