Et nyt hegn i skellet kræver forståelse og godt naboskab

Hegn og hæk

Naboskabet bliver nemt sat på prøve, når det skal besluttes, hvad der skal stå i skellet. Som udgangspunkt bør begge parter tænke på, at hegnet har to sider, og at I begge skal kunne leve med dets udseende.

Hvad skal der stå i skellet - det er det store nabospørgsmål
Hvad skal der stå i skellet - det er det store nabospørgsmål Foto: iStockphoto

Naboen har ikke altid samme smag som dig

Aftaler om et nyt hegn kræver diplomati. For selv om I kan få en snak over hækken, behøver I jo ikke at have samme smag – før den dag, I skal finde ud af, hvordan hegnet skal se ud.

Der findes regler om hegn og hensyn

Der findes en lov om hegn, hvor reglerne for hegn og ikke mindst for de hensyn, der skal tages til naboen, fremgår nøje. Loven gælder dog ikke i Københavns Kommune. Her gælder kommunens bygningsvedtægt.

Loven kræver enighed

Det er et bærende princip i Hegnsloven, at parterne skal være enige, og at naboer selv finder ud af, hvad der skal stå i skellet. Medmindre der er lokalplaner eller tinglyste servitutter.

Lovens principper kan bruges til at blive enige

Hegnsloven anvendes altså kun, hvor grundejerne ikke kan blive enige, og hvor Hegnsynet derfor bliver tilkaldt. Men omvendt indeholder loven nogle ret klare principper, I kan holde jer til, når enigheden skal i hus.

Fælles i skellet eller dit på din grund

Du og din nabo skal være enige om ændringer af fælles hegn i skellet. Står hegnet kun på din grund, bestemmer du selv, hvilken type hegn det skal være.
Læs også: Mere om regler og mål for hegn og hæk i hegnsloven

Fælleshegn er en fælles opgave og udgift

For det første har du som almindelig grundejer ret til at kræve, at der skal stå et hegn – enten et fast hegn eller en hæk – i skellet, og retten indebærer samtidig, at du og din nabo deles ligeligt om udgifter til anskaffelse og opsættelse og vedligeholdelse af hegnet.

Prøv selv at finde en passende højde på hegnet

Loven lægger op til, at naboer selv finder en passende højde på hegnet. Men er der tale om et levende hegn – og I ikke har aftalt en højde – vil I begge kunne kræve, at det skæres ned til to meters højde én gang årligt.

Hegnsynet kan beslutte højden på hegnet

Bliver grundejerne uenige om hegnshøjden, skal den fastsættes af Hegnsynet, der som udgangspunkt fastsætter den til mellem 1,8 og 2 m. Det fælles hegn skal normalt stå i skellet.
  
Læs også: sådan bøjer du "hegnsloven"

Du kan sætte dit eget hegn op

Du kan sætte dit eget hegn op inde på din side af skellet, uanset om der står et fælleshegn i skellet. Dog skal “egne” hegn stå, så det fælles hegn kan vedligeholdes.

Hvis hegnet står på din grund, og der ikke er et hegn i skellet

Højden på “egne” hegn må maks. være fælleshegnets højde plus afstanden fra skellet. “Egne” hegn må du gerne ændre, men hvis der ikke er hegn i skellet, skal naboen have besked en måned i forvejen.

Når Hegnsynet skal tilkaldes:
  • Anmodning om foretagelse af hegnsyn skal ske skriftligt til det lokale Hegnsyn.
  • Kan der under en hegnssag ikke opnås enighed (forlig) mellem sagens parter, træffer Hegnsynet en afgørelse.
  • Der findes ikke nogen instans, hvor du kan klage over Hegnsynets afgørelse, men den kan indbringes for domstolene.
  • Hegnsynet består af tre medlemmer. Der skal være mindst et plantningskyndigt og et bygningskyndigt medlem.
  • Hegnsynet skal, på samme måde som en dommer, neutralt tage stilling til en nabokonflikt om et hegn.
3 august 2015
0

Grænsen til naboen? Sådan opsporer du selv skelpæle på grunden

En landsinspektør viser her, hvordan du med en metaldetektor kan finde frem til de hegnspæle, der markerer ejendomsskellet mellem dig og...

0

Vinterstiklinger til nye buske

Se her, hvordan Lotte Bjarke fremstiller nye ribsbuske på basis af vinterstiklinger.

0

Få gavn af hegnsloven, når du skal sætte et nyt hegn op

Når der skal nyt hegn omkring grunden, er det en god idé at tage naboerne med på råd og – i tilfælde af uenighed – ty til hegnsloven.

0

Sådan “bøjer" du hegnsloven

De allerfleste naboer kan heldigvis blive enige om, hvordan hegnet i skellet skal se ud. Er I uenige, træder hegnsloven i kraft – suppleret...

1

Sådan fletter du et pilehegn - trin for trin

Sæt det levende pilehegn nu, og vand det hele sommeren. Så har du en grøn hæk med det samme. Her får du opskriften på et levende pilehegn.

0

Et flot hegn af sibirisk lærk til en god pris

Hvis man ikke kan finde et hegn, der passer til ens terrasse, må man lave det selv. Eget design og arbejde blev den rigtige løsning for...

7

Plant en hæk med et anderledes twist

En smuk hæk kan være meget andet end en retvinklet ligusterhæk. Anderledes farver og spændende former giver hækken og dermed hele haven...

0

Mere om hegnsloven

Hegnsloven er en svær nød at knække. Vi har fået en del henvendelser på en artikel, som vi har bragt på idenyt.dk om hegnsloven. Her vil vi...

1

Sæt et støjhegn op

Et støjhegn dæmper trafikstøjen væsentligt - men kun hvis det er lavet korrekt.

0

6 tips til pileflet

Få gode råd til, hvordan du selv kan pileflette.

0

Klip hækken rigtigt

Der findes hække, der ikke skal klippes, men det er dog de færreste husejere, der helt slipper for at komme ud med hækklipperen og studse...

0

Spar en hækkeklipning

Hækken skal klippes før Skt. Hans. Sådan lyder et gammelt haveråd.

0

Romantisk hæk af roser

Roser er blandt de mest alsidige af havens planter. De byder på lang eller gentagen blomstring og en herlig duft. Blandt meget andet egner...

0

Vaks ved havelågen

En låge af svunget smedejern eller stilrent stål holder længe, og du skal ikke røre en finger.

0

Få træstolpen til at stå fast

Vi bruger stolper til postkassen, til hegnet, til udendørslamper, til gyngestativet og til carporten. Oftest bygger vi videre oven på stolpe...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.