Brændeovne skal tændes op, så røgen ikke generer naboen

Pejs og brændeovn

Røgen fra din brændeovn skal være så godt som usynlig – så generer du hverken miljøet eller din nabo. Men du kan få hjælp fra kommunen og en skorstens-fejer kan hjælpe, hvis naboens skorsten oser.

Røgen fra naboens skorsten kan være en kilde til géne.
Røgen fra naboens skorsten kan være en kilde til géne. Foto: iStockphoto

Røggener er en hyppig årsag til nabostridigheder

Røg og lugtgener fra brændeovne er på top 10 over årsager til nabostridigheder. I snit bliver der klaget over en storrygende brændeovn i hvert eneste danske villakvarter.

Men du kan sagtens undgå at havne i den uheldige statistik, hvis bare du tænker dig om, når du tænder op.

Brændeovnen fungerer rigtigt, når røgen er usynlig

Sørg for kun at fyre med tørt og rent træ, og sørg for at skorstenen er høj nok, så røgen bliver ledt væk og ikke ned i hovedet på naboen. Du kan kende den gode røg på, at den stort set er usynlig. Er røgen mørk, så er det tegn på, at noget ikke er i orden. 

Sådan fyrer du korrekt op:

  • Brug altid kun rent og tørt træ. Ordentlig tørt brænde har et vandindhold på 18 procent. Brug evt. en fugtighedsmåler til at kontrollere.
  • Sørg for rigeligt luft til optændingen, ellers bliver temperaturen for lav, og røgen fra din brændeovn fuld af sod og tjære.
  • Fyr lidt ad gangen. Ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj.
  • Gå ud og tjek - røgen skal være næsten usynlig.
    Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Spørg din skorstensfejer til råds.

Du kan klage over naboens brænderøg til kommunen

Er du nabo til en osende skorsten, der får vasketøjet til at stinke, så behøver du ikke at give op på forhånd. Første skridt til at løse problemet er selvfølgelig at kontakte "oseren" - nemlig din nabo. Hvis du vil undgå at konfrontere ham personligt, eller hvis I allerede er kommet på kant over røgen, så kan du gå til din kommune.

Det hjælper at klage

På kommunen kan du hente hjælp på Borgerservice eller i Teknisk Forvaltning, der har myndighed til at kræve, at en brændeovnsejer fyrer korrekt og med brænde af en ordentlig kvalitet, så røgen ikke er til gene for naboerne. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan du klager, men ofte skal du udfylde et skema, som du kan hente på din kommunes hjemmeside. 

Skorstensfejeren kan rådgive om, hvordan du fyrer mest miljøvenligt.

Skorstensfejeren besøger den osende nabo

Du skal være opmærksom på, at brændeovnsejeren kan søge aktindsigt i klagen, og derfor kan kommunen ikke garantere anonymitet til klageren. Efter kommunen har modtaget klagen, bliver der skrevet et brev til brændeovnsejeren, hvor han bliver bedt om at løse problemet - og om at kontakte en skorstensfejer.

Læs også: Tænd rigtigt op i brændeovnen, og undgå for meget luftforurening

Brændeovnen skal have tilført luft nok

Skorstensfejeren vil tage på besøg hos "oseren". Her bliver skorstenen undersøgt - hvis den er fuld af sod, er det tegn på, at der bliver fyret forkert. En af de afgørende ting for en rigtig optændning er, at der er luft nok i brændeovnen.

Brændeoven må ikke tændes med vådt træ eller gamle møbler

Et andet tegn på, at der bliver fyret forkert - og at skorstenen dermed oser - er, at der bliver fyret med vådt træ eller gamle møbler.

Brændeovnens skorstenen skal være høj, så røgen kan blive ledt væk

En tredje mulig årsag til dårlig røg er, at skorstenen er for lav. Er det tilfældet, kan kommunen kræve, at den forhøjes eller at brændeovnen fjernes. Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen er flere skorstene blevet godkendt, selvom de ikke kan opfylde højdekravene i bygningsreglementet. En række skorstensfejermestre mener, at en ud af 17 danske brændeovnsskorstene ikke er så høje, som de burde være.

Skorstenen skal være minimum 4 meter høj

Det står ikke ordret i bygningsreglementet, hvor høj en lovlig skorsten skal være. Tommelfingerreglen siger minimum fire meter, da den højde er testet på de fleste brændeovnsmodeller for at få optimal forbrænding. Dog har landskabet du bor i stor betydning for, hvor nemt eller svært røgen fra din brændeovn har ved at "komme væk" og fortyndes med resten af luften. Her er det altid en god idé at rådføre dig med din skorstenfejer og butikken, hvor du køber din skorsten. 

Læs også: Tænd rigtigt op i brændeovnen

Læs også: Anderledes bær i haven

Kommunen kan lukke den osende brændeovn, men de fleste sager bliver løst inden da

Skorstenfejerens besøg resulterer i en række henstillinger fra kommunen til "oseren". Nægter brændeovnsejeren at efterleve henstillingerne, så falder hammeren. Kommunen har ret til at lukke brændeovnen, give bøder samt videregive sagen til retten. Men det er sjældent, at sagen når så langt, for hovedparten af røgproblemerne bliver løst ved hjælp af råd og vejledning fra skorstensfejeren.

Find her brændeovnsbekendtgørelsen.

14 september 2010
0

Nye brændeovne skaber optimal nydelse af flammerne

Der er masser af brændeovne på markedet, der samtidig med at udnytte varmen optimalt også er designet, så de giver en hyggelig pejseeffekt....

0

Slip af med løbesod

For meget sod i skorstenen kan føre til skorstensbrand. Se her, hvordan du kan blive løbesoden kvit.

0

Genialt trick til at hugge flotte brændestykker

Det kan være svært at fastholde de brændestykker, man vil kløve. Her er et trick, som du sparer tid og kræfter på: Bind en kæde om træet -...

0

Sådan undgår du, at din brændeovn ryger for meget

Her får du de 8 bedste tips, så du kan fyre, uden at røgen generer dig og miljøet.

0

Er du klar til brændeovnssæsonen?

Når kulden kommer, skal det endelig knitre varmt i brændeovnen igen. Så er det tid til at gøre ildstedet klar til vinteren. Her er de ting,...

0

Fjernstyret brændeovns-automatik og synligt CVR

En fjernstyret brændeovns-automatik er blandt kandidaterne til årets produktpriser den 7. november. Håndværkernes CVR-nummer skal være mere...

0

Sådan tester du, om brændet er tørt nok

Hvis du fyrer med vådt brænde, kan du ikke udnytte brændet lige så godt, og forureningen stiger markant. Derfor skal du finde ud af, om...

11

Brændeovne skal tændes korrekt - kun hver fjerde dansker gør det...

Optænding i brændeovnen skal ske oppefra og ikke i bunden af brændet, som mange gør. Den rette optænding mindsker udledningen af sundhedsska...

0

Sådan renser du pillefyret

Pillefyr skal renses jævnligt, men hvordan gør du egentlig? Se med trin for trin.

0

Alle brændeovne behøver ikke ligne hinanden

Det er sjovt at shoppe brændeovne, for der er masser af forskelligt design derude. En brændeovn behøver nemlig ikke nødvendigvis at være en...

0

Fascination af ild og olie

Det er sæson-start for levende ild i brændeovnen og smagfulde gryder.

0

Videoguide: Hvad er vigtigt, når du tænder op i din brændeovn?

Eksperten fortæller, hvordan du får mest ud af dit brænde.

0

Bør der sættes afgift på brændeovne? Politisk flertal siger nej

Ny rapport fra Skatteministeriet viser, at sygdomme og helbredsproblemer forårsaget af partikler fra brændeovne årligt koster den danske...

1

Tænd rigtigt op i brændeovnen, og undgå for meget luftforurening

Nye effektive brændeovne er et skridt på vejen mod renere luft. – Det vigtigste er dog at fyre korrekt, siger skorstensfejer-mester Henrik...

0

Brændeovnen skal placeres i det rigtige rum

Brændeovnens rigtige plads finder du ud fra, hvad du skal bruge den til. Til at varme hele huset op eller til at sprede hygge. Du kan også...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.