Der er hygge og billig varme i en brændeovn. Men fyr rigtigt op.
Der er hygge og billig varme i en brændeovn. Men fyr rigtigt op.

Brændeovn - sådan bruger du den miljørigtigt

Pejs og brændeovn

Fyring med brændeovn er CO2-neutralt - du fyrer først rigtigt miljøvenligt, når du fyrer op på den rette måde i den rette ovn.


Træerne har opsuget CO2

Rigtig opvarmning med træ er pr. definition CO2-neutralt, fordi træerne i deres levetid har opsuget lige så meget CO2 fra jordens atmosfære, som der udledes ved afbrænding af træet.

Din nabo skal leve med din brændeovn

Men i nogle tilfælde er der temmelig generende problemer med udledning af partikler og diverse giftstoffer, når træ afbrændes i en brændeovn, og det skal selvfølgelig forhindres, så også naboer kan leve med din brændeovn.

Danskprodu­cerede brændeovne er effektive

Igennem de seneste år har danskprodu­cerede brændeovne gennemgået en utrolig udvikling, hvor producenter, forskere og myndigheder har arbejdet sammen for at skabe de mest effektive ovne. Det har resulteret i en stribe af brændeovne, der er mærket med det nordiske miljømærke: Svanemærket.

Svanemærket brændeovn

Køber du en svanemærket brændeovn, er du sikker på, at den lever op til krav, der er skrappere end myndighedernes gældende krav til udledning fra brændeovne. Du får altså en ovn, der udnytter brændet så effektivt, at den forurener absolut minimalt.

Ilt er nøgleordet

Nøgleordet til den rette forbrænding er ilt. Uden til­­strækkelige mængder ilt sker der ikke nogen ren forbrænding, og dermed sendes mængder af giftige partikler og stoffer ud i luften. Derfor har moderne ovne flere kanaler til tilførsel af ilt, og vi taler om både sekundær og tertiær lufttilførsel.

Bruger forkert brænde

Derfor er det meget nemmere t sikre en ordentlig og ren forbrænding, hvis du har en ny og moderne brændeovn.

Mange villaejere har berettiget klaget over gener fra naboernes brændeovne, og årsagerne er næsten altid de samme: forkert brænde og for lidt ilt til forbrændingen.

Ikke mælkekartoner i brændeovn

De værste brændeovnssyndere er dem, der tror, at alt kan brændes af i en brændeovn. Der ryger både mælkekartoner, imprægneret eller malet træ, vådt træ og sågar engangsbleer ind i ovnen. Her er der tale om virkelig forurening af de nære omgivelser til store gener og direkte fare for naboerne.

Slet ikke varmt nok

Der er også brændeovnsejere, der “fyrer om natten”. De smider store kævler på ilden og skruer helt ned for lufttilførslen, så det kan gløde natten over.
Det er også et skråplan, da varmen slet ikke bliver høj nok til at brænde de farlige partikler og indholdsstoffer ordentligt af.
Foto: Kristian S. Krogh

Det kan være hyggeligt at kløve brænde, men husk, at det skal tørre godt.

Det rette brænde

Når der skal fyres i brændeovn, er det vigtigt at opnå den rette, høje temperatur, der både sikrer optimal udnyttelse af brændet og en ren forbrænding med minimal forurening.

Kun rent og tørt træ

Der må kun fyres med rent og tørt træ. Det vil sige træ, der er kløvet kort efter fældning, er tørret med fri adgang til vinden under tag i mindst et og helst to år og med en diameter på ca fem centimeter (svarende til bunden af en almindelig sodavandsflaske).

Godt træ giver god varme

Fyrer du med træ af sådan kvalitet, så får ilden hurtig fat, temperaturen bliver tilstrækkelig høj, og du sikrer optimal hygge og varme i dit hus uden at genere dine omgivelser.

Kravene strammes

Men selv med det optimale brænde, er det svært at styre forbrændingen i en ældre ovn. Bedst er det at investere i en ny og svanemærket ovn, da myndighedernes fokus på forurening fra brændeovne er tiltaget gennem de senere år, og de nyere ovne er pt. langt foran myndighedernes aktuelle krav.

Gamle brændeovne og prøvningsattest

Har du en gammel brændeovn, skal du tjekke, om du har en prøvningsattest, ellers må du ikke sælge den, men skal derimod aflevere den på den kommunale genbrugsplads.
 
   

Test og skrappe krav

Skal en brændeovn have tildelt svanemærket, skal den igennem en omfattende test på et uvildigt laboratorium. Her sættes ovnen på flere prøver under forhold, hvor risikoen for udslip er størst.

Svanemærket

De kriterier, som brændeovnene skal leve op til for at
få svanemærket, er skrappere end de officielle danske krav. Fx har svanemærket en øvre grænse til partikeludledningen, der kun er på halvdelen af de officielle krav. Der stilles også langt højere krav til ovnenes virkningsgrad – altså hvor stor en del af træets energi, der bliver udnyttet til at varme huset op.

Ingen overfladebehandling med giftige tungmetaller

Svanemærket stiller også nogle krav, som ikke bliver stillet andre steder. Der bliver bl.a. stillet krav til maksimalt udslip af kulilte og flygtige kulbrinter. Det betyder, at risikoen for der dannes kræftfremkaldende stoffer i røgen mindskes.
Svanemærket tillader heller ikke, at brændeovnen er overfladebehandlet med giftige tungmetaller og stiller også krav til producentens produktion.
17 september 2009
0

Nye brændeovne skaber optimal nydelse af flammerne

Der er masser af brændeovne på markedet, der samtidig med at udnytte varmen optimalt også er designet, så de giver en hyggelig pejseeffekt....

0

Slip af med løbesod

For meget sod i skorstenen kan føre til skorstensbrand. Se her, hvordan du kan blive løbesoden kvit.

0

Genialt trick til at hugge flotte brændestykker

Det kan være svært at fastholde de brændestykker, man vil kløve. Her er et trick, som du sparer tid og kræfter på: Bind en kæde om træet -...

0

Sådan undgår du, at din brændeovn ryger for meget

Her får du de 8 bedste tips, så du kan fyre, uden at røgen generer dig og miljøet.

0

Fjernstyret brændeovns-automatik og synligt CVR

En fjernstyret brændeovns-automatik er blandt kandidaterne til årets produktpriser den 7. november. Håndværkernes CVR-nummer skal være mere...

0

Sådan tester du, om brændet er tørt nok

Hvis du fyrer med vådt brænde, kan du ikke udnytte brændet lige så godt, og forureningen stiger markant. Derfor skal du finde ud af, om...

11

Brændeovne skal tændes korrekt - kun hver fjerde dansker gør det...

Optænding i brændeovnen skal ske oppefra og ikke i bunden af brændet, som mange gør. Den rette optænding mindsker udledningen af sundhedsska...

0

Sådan renser du pillefyret

Pillefyr skal renses jævnligt, men hvordan gør du egentlig? Se med trin for trin.

0

Alle brændeovne behøver ikke ligne hinanden

Det er sjovt at shoppe brændeovne, for der er masser af forskelligt design derude. En brændeovn behøver nemlig ikke nødvendigvis at være en...

0

Fascination af ild og olie

Det er sæson-start for levende ild i brændeovnen og smagfulde gryder.

0

Videoguide: Hvad er vigtigt, når du tænder op i din brændeovn?

Eksperten fortæller, hvordan du får mest ud af dit brænde.

0

Bør der sættes afgift på brændeovne? Politisk flertal siger nej

Ny rapport fra Skatteministeriet viser, at sygdomme og helbredsproblemer forårsaget af partikler fra brændeovne årligt koster den danske...

1

Tænd rigtigt op i brændeovnen, og undgå for meget luftforurening

Nye effektive brændeovne er et skridt på vejen mod renere luft. – Det vigtigste er dog at fyre korrekt, siger skorstensfejer-mester Henrik...

0

Brændeovnen skal placeres i det rigtige rum

Brændeovnens rigtige plads finder du ud fra, hvad du skal bruge den til. Til at varme hele huset op eller til at sprede hygge. Du kan også...

0

Eftersyn af brændeovn

Giv brændeovnen et serviceeftersyn. Tjek brændkammer, røglemme, låger og skorsten og hold øje med løbesod. Opdager du løbesod, så kontakt...

betingelserne
Annuller

Alle kundeoplysninger såsom navn og adresse mv vil ikke blive videregivet eller solgt til tredjepart, hvilket betyder, at spam (adresserede reklameforsendelser, masseforsendelser via e-mail) ikke vil forekomme.